Author Archive for Carine Ongena

Save the date!

Studiedag 30 november 2022 • 9 tot 17 uur Hof Van Liere, Stadscampus – Universiteit Antwerpen Prinsstraat 13 2000 Antwerpen

Avondlezing 9 juni 2022

Op donderdag 9 juni 2022 ontvangen we prof. dr. Albert Postma voor een avondlezing. Prof. dr. Albert Postma is neuropsycholoog | Kernhoogleraar Klinische neuropsychologie Universiteit Utrecht | Hoofd Psychologische functieleer Universiteit Utrecht | Detachering Korsakovcentrum Slingedael Rotterdam als hoofd van…

DGT studiedag • 24 juni 2022

Op 24 juni organiseert DGT Vlaanderen haar studiedag “De kip en het ei – DGT over de generaties heen”. Meer info? Raadpleeg deze folder.

Familie Impact

Wil jij als familiebetrokkene of hulpverlener mee nadenken over een sterker familiebeleid in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in de regio Aalst, Dendermonde en Sint-Niklaas? Op dinsdag 31 mei organiseert Similes een bijeenkomst in PC Sint-Hiëronymus van Familie Impact!, een ideeënlabo…

Café P op 18 mei 2022

Op 18 mei is er opnieuw een Café P. Dit is een psychose-praatcafé voor familie, partners en naastbetrokkenen van mensen met een psychosegevoeligheid. Het thema deze keer is ‘Wat kunnen we leren van de Soteria-benadering?‘ De Soteriabenadering kenmerkt zich door een kleinschalige…

Familietevredenheidsmeting: laat van u horen, vul onze vragenlijst in!

Als familielid of naastbetrokkene van één van onze patiënten, bent u voor ons natuurlijk ook belangrijk. PC Sint-Hiëronymus is geïnteresseerd in uw mening. Op basis van uw ervaringen met onze zorg- en dienstverlening, proberen we onze patiënten en hun omgeving…

Avondlezing 28 april 2022

Op donderdag 28 april 2022 ontvangen we Jo Thienpont voor een avondlezing. Jo Thienpont is criminoloog en verantwoordelijke ambulante diensten De Kiem. Zijn lezing draagt de titel: ‘Verslavingsgedrag: willen en/of kunnen? Het zoveelste herval… Machteloosheid…’. De lezing is gericht naar…

Tweedaagse opleiding DGT-principes

Het zorgprogramma van Da Capo, Moderato en Calando (verslavings- en/of persoonlijkheidsstoornissen) biedt een behandeling aan die vertrekt vanuit de principes van de dialectische gedragstherapie, om ons zo te kunnen richten op de volledige persoon die zich aanmeldt met bovengenoemde klachten.…

WRAP-training

Op 28 maart vindt de infosessie plaats van de komende WRAP-training. Meer info? Bekijk bijgaande affiche.  

Avondlezingen

Vanuit onze verschillende zorgprogramma’s, en in dialoog met verwijzers en andere hulpverleners, stellen we graag onze reeks avondlezingen voor. Het jaaroverzicht met mogelijkheid tot inschrijven vindt u onder Professionals/Avondlezingen.