Beschut Wonen Pro Mente

Pro Mente vzw organiseert in de regio Waasland en Dendermonde zorg in de samenleving voor mensen met een langdurige psychiatrische kwetsbaarheid:

  • Beschut Wonen: begeleiding gekoppeld aan een verblijf in één van de Pro Mente-woningen te Sint-Niklaas (“Initiatief Beschut Wonen Pro Mente Sint-Niklaas”) of in Dendermonde (“Initiatief Beschut Wonen Pro Mente Dendermonde”).
  • Begeleiding aan huis in Sint-Niklaas en in Dendermonde.
  • Dagactiviteiten op het vlak van werken, ontmoeten, leren en recreëren, te Sint-Niklaas en te Dendermonde.

Pro Mente vzw is een samenwerkingsverband van:

  • het Psychiatrisch Centrum Sint-Hiëronymus te Sint-Niklaas: www.hieronymus.be
  • het Algemeen Ziekenhuis Sint-Blasius te Dendermonde: www.azsintblasius.be
  • het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Waas en Dender: www.cggwaasendender.be
  • het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg De Drie Stromen: www.dedriestromen.be

Voorzitter: Stefaan Baeten
Ondervoorzitter: Peter Van Puyvelde
Coördinator: Anke Cortvriendt

Pro Mente

Contact

Hazewindstraat 41
9100 Sint-Niklaas
T: +32 (0)3 766 67 09
F: +32 (0)3 766 10 59
E: info@promente.be
W: www.promente.be