Beschut Wonen Pro Mente

Het Initiatief Beschut Wonen (IBW) Pro Mente is erkend door de Vlaamse overheid departement Zorg en heeft een totale erkende capaciteit van 125 plaatsen.
Vanaf 1/1/2024 zal IBW Pro Mente deel uitmaken van PC sint-Hiëronymus vzw en niet langer een eigen vzw zijn.
Deze samenwerking en fusie van de twee vzw’s stelt ons in staat de krachten te bundelen. Zo kunnen PC sint-Hiëronymus en IBW Pro Mente samen zorg in de samenleving aanbieden, gericht naar volwassenen met een ernstige psychiatrische kwetsbaarheid

Deze zorg in de samenleving wordt opgenomen door twee Teams Langdurige Zorg:
Regio Waasland: Team Langdurige zorg Noord.
Regio Dender: Team Langdurige zorg Midden.
Per regio vormen begeleiders van IBW Pro Mente en MTLZ zo samen één begeleidingsteam, onder leiding van een diensthoofd, coördinerend psychiater en de directeur langdurige zorg.