Team Langdurige Zorg Midden

Het Team Langdurige Zorg Midden is actief in onderstaand werkingsgebied, in overeenstemming met Eerstelijnszone Dender:

Klik de menu-items links aan en kom meer te weten over TLZ Midden!

In beschut Wonen krijg je de nodige begeleiding gekoppeld aan een verblijf in één van de Pro Mente-woningen te Dendermonde. Er zijn 3 groepswoningen in Dendermonde, van grootte variërend tussen 4 en 5 bewoners. Daarnaast zijn er ook 3 studio’s beschikbaar.

Je deelt een huis met andere personen, maar hebt minstens een eigen kamer ter beschikking. Mogelijks heb je ook eigen sanitair of kan je in een van de studio’s verblijven.

Vaak is het een tijdelijke tussenstap op je weg naar (opnieuw) zelfstandig wonen, soms is het een oplossing voor langere termijn.

Je hebt een persoonlijke begeleider die jouw herstelproces mee ondersteunt waar nodig. Hij/zij helpt je bij het verbeteren van je levenskwaliteit en bij het verkrijgen of behouden van je plaats in de samenleving. Afhankelijk van je zorgnoden, kan men begeleiding bieden op verschillende levensdomeinen: wonen, werken, leren, recreëren, huishouding, administratie, budget, lichamelijke en psychische gezondheidszorg, sociale contacten, juridische en justitiële begeleiding, mobiliteit, zingeving, …

Je bepaalt samen met je begeleider de doelen waaraan je wilt werken en de aanpak.  Dit alles wordt genoteerd in een begeleidingsplan dat jullie samen opstellen en regelmatig evalueren.

Op het vlak van je psychische gezondheid werken jij en je begeleider samen met een psychiater en een huisarts die je zelf kiest.

Het behouden of opbouwen van een (hulpverlenings)netwerk rond jou is één van de hoekstenen van de begeleiding. Waar nodig werken jij en je begeleider dan ook samen met diensten zoals thuisverpleging, gezinshulp, poetsdienst, klusjesdienst… Ook je familie of andere naasten kunnen waar nodig en wenselijk een rol spelen in de ondersteuning van jouw herstel.

Meer lezen over de begeleiding? Lees de Begeleidings- en verblijfsovereenkomst TLZ Midden die we afsluiten met cliënten die starten in beschut wonen. 

Deze begeleiding vindt zoveel mogelijk plaats in je eigen leefomgeving: bij je thuis, op je werk, op jouw vrijwilligerswerk, op het OCMW, in de winkel, aan het loket van de gemeente …

Je hebt een persoonlijke begeleider die jouw herstelproces mee ondersteunt waar nodig. Hij/zij helpt je bij het verbeteren van je levenskwaliteit en bij het verkrijgen of behouden van je plaats in de samenleving. Afhankelijk van je zorgnoden, kan men begeleiding bieden op verschillende levensdomeinen: wonen, werken, leren, recreëren, huishouding, administratie, budget, lichamelijke en psychische gezondheidszorg, sociale contacten, juridische en justitiële begeleiding, mobiliteit, zingeving, …

Je bepaalt samen met je begeleider de doelen waaraan je wil werken en de aanpak.  Dit alles wordt genoteerd in een begeleidingsplan dat jullie samen opstellen en regelmatig evalueren.

Op het vlak van je psychische gezondheid werken jij en je begeleider samen met een psychiater en een huisarts die je zelf kiest.

Het behouden of opbouwen van een netwerk rond jou is één van de hoekstenen van de begeleiding. Waar nodig werken jij en je begeleider dan ook samen met diensten zoals thuisverpleging, gezinshulp, poetsdienst, klusjesdienst… Ook je familie of andere naasten kunnen waar nodig en wenselijk een rol spelen in de ondersteuning van jouw herstel.

Meer lezen over de begeleiding? Lees de Begeleidingsovereenkomst TLZ Midden

Aanklampende zorg richt naar volwassen met een (vermoeden van) psychische kwetsbaarheid nog niet in zorg zijn en zelf geen hulp zoeken en eerder zorg vermijden, of die door de mazen van het hulpverleningsnetwerk vallen.

In nauwe samenwerking met lokale actoren (eerstelijnsactoren, welzijnspartners en lokale besturen,…) kunnen burgers, die niet in (de juiste) zorg zijn en dus niet altijd gekend zijn door de GGZ-partners anoniem worden gesignaleerd via het algemeen nummer 0499 90 49 44 van Advies&Coaching ADS, tijdens permanentie (elke werkdag van 9u tot 12u of via mail advies.coaching@ggzads.be

Om de twee weken wordt een digitale intersectoraal ronde tafel zorgwekkende zorgmijders georganiseerd door een medewerker van Advies&Coaching ADS.Op deze ronde tafel sluiten zorgpartners aan vanuit de eerste lijn en vanuit GGZ. Ook de dienst/persoon die de anonieme signalering deed wordt uitgenodigd voor dit digitale overleg.
Dit intersectoraal overleg op eerstelijnsniveau wordt samengesteld uit enerzijds actoren in een ELZ die in contact komen met de doelgroep en anderzijds uit GGZ-actoren die een outreachende en aanklampende rol kunnen opnemen met de bedoeling een gedeeld traject aan te gaan.

Op basis van de bespreking op deze digitale ronde tafel wordt besloten of het TLZ Noord mee in een aanklampende begeleiding stapt. Samen met de andere partners wordt besloten wie welke rol kan opnemen, om zo een gedeeld begeleidingstraject aan te gaan.

Meer lezen over deze begeleidingsvorm? Lees dan de toelichting ronde_tafel_gedeelde_zorg

Wil je graag even komen praten alvorens je kandidaat te stellen voor begeleiding? Dan kan! We maken graag een afspraak met jou voor een vrijblijvend gesprek.

Heb je een besluit genomen en wil je jezelf aanmelden?  Download dan hier de Aanmeldingsbundel TLZ Midden of haal het af op het Pro Mente-secretariaat te Dendermonde. Deze bundel wordt gebruikt voor zowel een aanvraag voor thuisbegeleiding als voor een aanvraag beschut wonen.

Deel 1 vul je zelf in.

Deel 2 richt zich naar een persoon uit je naaste omgeving, iemand die je graag wil betrekken bij de begeleiding. Als je dit liever niet wil, kan je dit deel open laten.

Ook aan jouw verwijzer vragen we om enkele vragen te beantwoorden. Deze vragen vind je in deel 3. Dit hoef je dus niet zelf in te vullen. We vragen wel jouw akkoord voor het doorgeven van deze informatie.

Gelieve ook aan te duiden voor welke hulp je een aanmelding wenst te doen.

De ingevulde aanmeldingsbundel stuur je op naar het diensthoofd Bart Van de Voorde. Het adres waarnaar je de bundel mag sturen staat op de eerste pagina van de bundel zelf.

Je wordt dan zo snel als mogelijk uitgenodigd voor een intakegesprek op het Pro Mente-secretariaat te Dendermonde. Een begeleider bespreekt met jou je zorgvragen en wensen op verschillende levensdomeinen. Tijdens dit gesprek is er zeker ruimte om eventuele vragen die je hebt te beantwoorden. Tijdens een tweede gesprek met de coördinerend psychiater gaan jullie dieper in op je psychiatrische kwetsbaarheid.

Daarna laten we jou weten of je al dan niet terecht kan bij het TLZ Midden en wanneer er vermoedelijk een plaats vrijkomt.  Dit laatste hangt af van de wachtlijst op dat moment.

Heb je nog vragen?  Neem dan zeker contact op.

Coördinator
Anke Cortvriendt
0472/49 55 76
anke.cortvriendt@hieronymus.be

Coördinerend psychiater
Dr. Birgit Van Boven (beschut wonen en thuisbegeleiding)

Coördinerend psychiater
Dr. Johanna Andries (aanklampende zorg)

Diensthoofd
Bart Van de Voorde
0485/33 06 63
bart.vandevoorde@hieronymus.be

Koning Albertstraat 14 – 9200  Dendermonde
+32 (0)52 22 39 79

Ma – Do:  van 8u30 u tot 21u00
Vrij: van 8u30 tot 16u30
Weekend en feestdagen: gesloten