Familievertrouwenspersoon

De familievertrouwenspersoon is er speciaal voor familieleden en naastbetrokkenen van cliënten. De familievertrouwenspersoon zal als belangenbehartiger en bemiddelaar tussen familie en hulpverleners werken. Het doel van de familievertrouwenspersoon is niet louter klachtenverwerking, maar kan er wel deel van uitmaken.

De taken van de familievertrouwenspersoon (FVP) zijn:

  • Bieden van (emotionele) ondersteuning waar die onvoldoende door de betrokken afdeling kan worden verzekerd of als cliënten contact met familie weigeren. Een luisterend oor bieden.
  • Deskundig doorverwijzen naar gepaste hulpverlening.
  • Opvangen van klachten.
  • Geven van informatie en advies.
  • Signaleren van noden en knelpunten voor familie aan het beleid. Sensibilisering.
  • Functioneren als belangenbehartiger en bemiddelaar rond knelpunten.

Begeleiding door de FVP is gratis. De familievertrouwenspersoon werkt onafhankelijk en is gebonden aan het beroepsgeheim.

Contactgegevens familievertrouwenspersoon

T: 0471 90 79 50
E: familievertrouwenspersoon@familieplatform.be

Meer info? zie: Familievertrouwenspersoon-Familieplatform