Sociale dienst

Voor wie?

Zowel de cliënt als familieleden.

Waarvoor?

Advies, ondersteuning en informatie tijdens de opname: sociaal, administratief, professioneel, financieel, juridisch,…. De maatschappelijk werker brengt mogelijke probleemgebieden in kaart en werkt samen met familie en cliënt om deze aan te pakken.

De sociale dienst kan als bemiddelaar naar externe diensten optreden en een coördinerende rol in netwerkoverleg met betrokken partners spelen. In functie van een goede doorstroming behartigt de sociale dienst de goede voorbereiding en ontslagregeling van de cliënt.

Contact

De medewerkers van de sociale dienst zijn toegewezen aan één of twee afdelingen. Je kan hier het uurrooster van de sociale dienst downloaden waar per afdeling te zien is welke medewerker je kan contacteren.

Een afspraak kan telefonisch, per mail of persoonlijk aangevraagd worden.