KOPP – Kinderen van

Ouders met Psychische Problemen

Aandacht voor de rol als ouder

Binnen ons PC vinden we het belangrijk om aandacht te besteden aan de mens in zijn totaliteit. Een cliënt is, naast iemand met psychische klachten, ook dochter/zoon van, en vaak ouder van kinderen.

Vanuit deze visie bieden we ondersteuning aan bij het uitoefenen van andere rollen dan die van cliënt. Zo willen we cliënten die ook ouder zijn - waar nodig - versterken in hun ouderrol.
We bieden hen systematisch de mogelijkheid aan om een gesprek (een KOPP-preventiegesprek) te hebben over hun kinderen. We willen zo ruimte en veiligheid helpen bieden om over ouderschap te praten, ouders te versterken in hun ouderlijke vaardigheden, ouders te motiveren om hun kinderen te infomeren over hun kwetsbaarheid…

De praktijk van het systematisch aanbieden van het KOPP-preventiegesprek, is ontstaan n.a.v. het KOPP-project rond vroegdetectie en preventie waar wij in oktober 2011 mee ingestapt zijn.

Aandacht voor kinderen

Via het KOPP-preventiegesprek trachten we kinderen, indirect (via de ouder) sterker te maken om met de kwetsbaarheid van de ouder om te gaan. We willen ouders helpen de veerkracht van hun kinderen te versterken.

Dit kan bv. via informatie over de kwetsbaarheid (die de ouder aan het kind kan geven), via ruimte te helpen bieden aan het kind om de eigen gevoelens te kunnen uiten, via het stimuleren van de ouder om het kind kindvriendelijke activiteiten te laten doen, via het bevragen of er nood is aan extra steun van een volwassen vertrouwenspersoon voor het kind,…

We willen op deze manier ook het risico op psychische problemen bij KOPP-kinderen helpen verminderen.

Tijdens een opname in ons PC

Tijdens een opname hebben wij dus aandacht voor die rol als ouder en kind. Elke afdeling heeft een KOPP-referentiepersoon die dit ook mee helpt bewaken en steeds aanspreekbaar is.

Je kan op de afdeling altijd een KOPP-preventiegesprek aanvragen, waarbij we op een veilige manier stilstaan bij de ouderrol.

Om het gesprek over je opname of psychische kwetsbaarheid met je kinderen aan te gaan, kan je gebruik maken van Wupke, een knuffeluiltje. Vraag hier gerust naar bij de verpleging. Meer informatie vind je via deze link WUPKE©: Een project om de band tussen ouder en kind te versterken | Familie praktijk (familie-praktijk.be)

We streven er continu naar om ons PC kindvriendelijk te maken. Zo zijn er bijvoorbeeld speelboxen aanwezig op plekken waar kinderen op bezoek komen (cafetaria, onthaal, op afdelingen zelf,...). Ouders hebben zo de mogelijkheid om met hun kind te spelen, kinderen hebben iets leuks om te doen en voelen zich zo meer welkom.

Daarnaast zijn er ook psycho-educatieve boekjes voor kinderen beschikbaar die uitgeleend kunnen worden. Sommige boekjes zijn kinderboekjes, sommige kan je samen met je kind lezen en bekijken.

Aarzel niet om meer informatie te vragen op de afdeling of via de referentiepersonen.

KOPP

Meer info over het thema KOPP vind je terug op de website van Familieplatform Geestelijke Gezondheidzorg: https://familieplatform.be/kinderen-van/

Meer info over het aanbod van CGG Waas en Dender voor Kinderen van Ouders met Psychische Problemen vind je terug op:

https://www.cggwaasendender.be/clienten-bijzondere-werkingen/kopp

 

 

Logo KOPP