Een verblijf: kostprijs

Een ziekenhuisfactuur is niet zomaar een factuur.

Door de talrijke wettelijke regels en voorschriften kan deze er soms ingewikkeld uitzien. Aan de hand van onze infobrochure willen we u zo goed mogelijk informeren over uw ziekenhuisfactuur en de kostprijs van uw verblijf.

Belangrijk voor u om weten is dat onze facturen worden opgesteld volgens de geldende RIZIV-reglementering. Dit wil zeggen dat de opmaak van onze facturen wettelijk werd vastgelegd. Ook de vermelde prijzen en tarieven in deze brochure zijn conform de huidige RIZIV-reglementering.

Patiënten die aangesloten zijn bij een ziekenfonds betalen enkel het remgeld en eventuele supplementen van hun verblijf. De overige kosten worden rechtstreeks met het ziekenfonds geregeld. Dit wordt de derdebetalersregeling genoemd. De bedragen die worden aangerekend op de ziekenhuisfactuur komen dus niet meer in aanmerking voor terugbetaling door het ziekenfonds.

Het bedrag dat u zelf moet betalen is evenwel afhankelijk van uw statuut bij uw ziekenfonds: ofwel bent u gewone verzekerde, ofwel geniet u van een verhoogde tegemoetkoming. Personen met een verhoogde tegemoetkoming, ook wel voorkeurregeling genoemd, betalen minder remgeld. Voor meer informatie hieromtrent neemt u best contact op met uw ziekenfonds. Als u niet of niet geldig aangesloten bent bij een ziekenfonds, dan moet u het volledige bedrag van de ziekenhuisfactuur zelf betalen.

In onze infobrochure overlopen we stap voor stap de verschillende onderdelen van de factuur, zodat u precies weet waar uw kosten vandaan komen.

Indien u nog vragen heeft over deze brochure of over uw ziekenhuisfactuur, dan kan u iedere werkdag tussen 8.30 en 16.00 uur terecht bij de medewerkers van de dienst patiëntenadministratie en de sociale dienst (Dalstraat 84A - 9100 Sint-Niklaas) of via het nummer 03 776 00 41.

Download onze brochure:
Informatie over uw factuur bij opname in ons psychiatrisch ziekenhuis
- Informatie over uw factuur in ons psychiatrisch verzorgingstehuis