Werkgroep INzicht herstelverhalen

Wie zijn wij?

• Een groep mensen met ervaring in psychische kwetsbaarheid die samenkomt en
werkt rond zijn of haar herstelverhaal, een verhaal over het herstelproces en zaken
die hierbij geholpen hebben of net niet. Iedereen heeft op één of andere manier
een connectie met het psychiatrisch centrum Sint-Hiëronymus of met het netwerk
daarrond (Pro Mente, FACT-team, Zigzag, De Witte Hoeve, Echo).

• Het maakt niet uit of je nog in opname of al een tijdje weer thuis bent.

Doelstellingen

• Wij willen elkaar helpen bij het schrijven van een herstelverhaal.
Wij geloven dat het schrijven van een herstelverhaal helend kan zijn en kan helpen
bij je persoonlijk herstel.
Tijdens de werkgroep wisselen we enerzijds ervaringen en tips uit. Anderzijds delen
leden die dit wensen regelmatig hun eigen herstelverhaal met de groep en wordt
hierover doorgesproken.

• Er is daarnaast ook de mogelijkheid om met herstelverhalen naar buiten te
komen. We willen deze verhalen delen met lotgenoten, hulpverleners, studenten en
anderen. Op deze manier willen we bijdragen aan (h)erkenning van lijden van mensen met
een psychische kwetsbaarheid, willen we hoop en perspectief helpen bieden en
meewerken aan een positievere beeldvorming over de geestelijke gezondheidszorg.

Hoe werken wij?

• Wij komen ongeveer één keer per maand samen in ontmoetingshuis Zigzag.
Tijdens sommige bijeenkomsten staat de presentatie van een herstelverhaal op de
agenda, tijdens andere bijeenkomsten wisselen we vooral ervaringen uit rond het
schrijven van een herstelverhaal.

• We stimuleren elkaar om een ‘goed’ verhaal te schrijven. We doen dit op een
eerlijke en zorgzame manier.

• Het spreekt voor zich dat niemand verplicht is zijn herstelverhaal te delen met
de groep, maar het kan wel een manier zijn om je herstelverhaal te toetsen in een
kleine veilige groep. Door het delen van je verhaal kan je ook meer zicht krijgen op
je eigen herstel, krachten, kwaliteiten, …

• Er is een groepsgeheim: wat binnen de groep verteld wordt, blijft binnen de groep.

• We bekijken met de groep wie interesse heeft om zijn verhaal naar buiten te
brengen, ook dit is natuurlijk volledig vrijblijvend.

• De groep wordt voorgezeten door Luc Verbeke en ondersteund door Marjolein
Deceulaer, stafmedewerker herstelondersteunende zorg van PC Sint-Hiëronymus.

Interesse om aan te sluiten bij deze groep?

• Neem dan contact op via marjolein.deceulaer@hieronymus.be

Meer info rond WEP?

Bezoek onze website www.ervaringsinzet.be

Logo INzicht

 

Bekijk hier onze brochure Herstelverhalen