Zorgprogramma ernstige en langdurige zorg

Afdeling Portato

Portato is een afdeling voor residentiële behandeling van mensen met ernstige en langdurige psychiatrische problemen

Capaciteit

40 bedden

Behandeling

Het tempo van de begeleiding en de behandeling van de patiënten op Portato is afgestemd op het moeizame herstelproces dat deze mensen doormaken. Het team richt zich vooral naar de resterende mogelijkheden van de patiënten en beschouwt hen op de eerste plaats als burgers in de samenleving. In ‘het Appartement’ werkt een kleine groep patiënten intensief aan hun terugkeer in de samenleving. Soms verloopt deze terugkeer via beschut wonen of psychiatrische thuiszorg.

Meer informatie over het zorgprogramma vindt u in volgende presentatie.

Afdelingsbrochure

In de afdelingsbrochure vindt u meer informatie over de werking van de afdeling Portato.
U kan hem hier downloaden.

 

Afdeling Largo

Largo is een afdeling voor dagbehandeling van mensen met ernstige en langdurige psychiatrische problemen en psychotische kwetsbaarheid

Capaciteit

25 plaatsen

Behandeling

Het zorgaanbod stimuleert mensen zich te handhaven binnen onze samenleving. Op deze wijze voorkomen we een volledige hospitalisatie of kan een vloeiende overgang gemaakt worden naar ontslag.

Meer info over het zorgprogramma vindt u in de volgende presentatie.

Afdelingsbrochure

In de afdelingsbrochure vindt u meer informatie over de werking van de afdeling Largo.
U kan hem hier downloaden.

 

Dr. V Damen
Afdelingsarts Portato

 

 


Dr. M. Claes
Afdelingsarts Largo

Nico Tassent
Hoofdverpleegkundige Portato


Marnix Mys
Hoofdverpleegkundige Largo