Vrijwilligerswerk

Aan de slag als vrijwilliger in het PC Sint-Hiëronymus

Inzet als vrijwilliger is een uitdagende en gelijktijdig ook een zinvolle bezigheid. Binnen ons centrum willen we het vrijwilligerswerk promoten, ondersteunen en deskundig aanpakken.

 

Visie:

Vrijwilligerswerk in Psychiatrisch Centrum Sint-Hiëronymus betekent een meerwaarde voor de bewoners/cliënten:

 • De vrijwilligers geven extra aandacht aan de bewoners/cliënten.
 • Ze brengen een thuisgevoel/familiegevoel in de organisatie.
 • Ze brengen buiten naar binnen.
 • Ze werken aanvullend op het personeel en nooit personeel vervangend.
 • Er is waardering voor de vrijwilligers en de vrijwilligers respecteren het personeel en de organisatie.

We willen dat de vrijwilliger zich goed voelt en graag komt. Wij investeren daarom in onze vrijwilligers:

 • Een open, respectvolle wederzijdse communicatie is de basis. De coördinator vrijwilligers, een personeelslid, is de contactpersoon inzake vrijwilligerswerk.
 • We vertrekken van een duidelijke taakomschrijving.
 • Elk talent is welkom en de organisatie investeert in de ontwikkeling van de vrijwilliger en zijn kwaliteiten.
 • De vrijwilligers krijgen ondersteuning, coaching en feedback van de vrijwilligersverantwoordelijke en van het team waar de vrijwilliger tot zal behoren.

Vrijwillig is niet vrijblijvend. De vrijwilliger gaat een engagement aan waarop wij rekenen. Daarom verwachten wij dat de vrijwilliger:

 • zich houdt aan de afspraken (afgesproken uur, dag, privacy, …),
 • werkt binnen de visie, waarden en normen van het psychiatrisch centrum,
 • investeert in een goede sfeer in huis.

Welke activiteiten zien we voor vrijwilligers?

 • Uitbating van cafetaria – mogelijks in combinatie met een aanbod van activiteiten gericht op ontspanning. Activiteit aangestuurd vanuit het ziekenhuis.
 • Individuele begeleidingen van cliënten voor activiteiten waarbij geen professionele hulpverlener noodzakelijk zijn. Activiteit aangestuurd vanuit de afdelingen.
 • Buddywerking/ +familie zijn voor cliënten uit (zeer) langdurige zorg.
 • Logistieke ondersteuning op afdelingen (hulp bij maaltijden).
 • Ondersteuning bij onderhoud van tuinen en parkings van de campus.
 • Inzet van persoonlijke ervaringen en deskundigheid via deelname aan WEP die in hun werking diverse activiteiten doen in functie van de cliënt (bijwonen cliëntenraden, WRAP-training, herstelverhalen,…) en de organisatie (CCR, deelname aan werkgroepen, …).

 

Wat verwachten we van de vrijwilliger?

 • Empathisch zijn, correct zijn, aandacht voor afstand-nabijheid, zich onthouden van alcohol/drugs.
 • Bereidheid tot aanleren van bepaalde vaardigheden (vb. kassabeheer, afdelingseigen aspecten (vb. empathisch-directieve houding)).
 • Een presente houding.

 

Wat kunnen we de vrijwilliger bieden?

 • Opvang/begeleiding door de teams verbonden aan afdelingen en diensten met een aanspreekpunt op de afdeling of dienst.
 • Ondersteuning, opvang en begeleiding/introductie door coördinator vrijwilligers.
 • Een contract als vrijwilliger.
 • Verzekering bij verplaatsing van en naar het vrijwilligerswerk en voor activiteiten tijdens het vrijwilligerswerk.
 • Aangepaste werkkledij indien dit noodzakelijk is.
 • Aangepaste vormingen.
 • Een goede werksfeer in een warme organisatie.
 • Een vergoeding voor de verplaatsing tussen woonplaats en PCSH (wij volgen hiervoor de algemene richtlijnen).
 • Voor sommige activiteiten verbonden aan WEP kan een vrijwilligersvergoeding worden uitbetaald (zie specifieke regeling rond inzet van ervaringsdeskundigheid via WEP).

 

Administratieve verwachtingen:

 • Als kandidaat vrijwilliger zijn er niet veel administratieve verplichtingen. Het enige wat je dan zeker moet doen is je registreren in het register dat beschikbaar is op de plaats waar je vrijwilligerswerk plaatsvindt. Dit is in functie van verzekering.
 • Ga je aan de slag als vrijwilliger sluiten we een vrijwilligersovereenkomst af. Om dit administratief in orde te maken dient er een afspraak te worden gemaakt met de coördinator vrijwilligerswerk (zie verder bij contactgegevens). Er wordt ook gevraagd om, afhankelijk van je statuut (werkzoekende, invaliditeit, ziekte-uitkering,…) dat er toelating wordt aangevraagd bij RVA of mutualiteit. De coördinator kan je daarbij ook ondersteunen indien nodig.
 • Maandelijks kan je als vrijwilliger (kan nog niet als kandidaat vrijwilliger) een onkostennota binnenleveren voor de verplaatsingen die je hebt gemaakt i.f.v. je vrijwilligerswerk. Sommige personen kunnen ook in aanmerking komen voor een vrijwilligersvergoeding. Deze formulieren (beschikbaar op de plaats van vrijwilligerswerk of bij de coördinator) dienen te worden bezorgd aan het onthaal, voor de 10de van de volgende maand (vb. onkosten van januari worden verwacht bij het onthaal tegen 10 februari). Fiscaal zijn er aantal aandachtspunten. Het is belangrijk dit op te volgen. Ook wij doen dit en geven wel een seintje als er een limiet wordt bereikt of overschreden.

 

Contactgegevens vrijwilligerswerk

Coördinator:

Koen Verbelen
Stafmedewerker zorgbeleid
03 776 00 41 toestel 611
koen.verbelen@hieronymus.be