Een verblijf: praktisch

Over het algemeen is de opname geregeld in samenspraak met uw huisarts of arts-specialist. Op de dag van de opname meldt u zich op het afgesproken tijdstip aan bij het onthaal, aan de hoofdingang van het centrum.

Wat heeft u nodig bij opname?

Voor de administratie:

 • identiteitskaart
 • adres en telefoonnummer van een contactpersoon
 • adres en telefoonnummer van uw huisarts of een andere professionele verwijzer

Voor de psychiater:

 • de verwijsbrief van uw huisarts
 • lijst met voorgeschreven geneesmiddelen

Uw huisarts wordt door onze diensten op de hoogte gebracht van uw opname, tenzij u dit niet wenst.

Voor uw persoonlijke verzorging (indien verblijf met overnachting):

 • toiletgerief (washandjes, handdoeken, zeep, tandpasta, tandenborstel, ...)
 • dag- en nachtkledij, ondergoed, pantoffels, ...
 • sportkleding
 • boeken, tijdschriften, ...

Bij verblijf enkel overdag: sportkleding.

Wat laat u beter thuis?

We raden u aan niet te veel geld of waardevolle voorwerpen mee te brengen. Wat u meebrengt, kunt u opbergen in een afsluitbaar kastje op uw kamer of in bewaring geven bij de verpleegkundigen van de leefeenheid waar u verblijft. Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor eventuele schade, verlies of diefstal.

Wie dient u te verwittigen?

Zodra uw opname gepland en geregeld is, verwittigt u het best:

 • uw werkgever: laat uw attest van arbeidsongeschiktheid zo snel mogelijk invullen door uw behandelend arts
 • uw ziekenfonds
 • uw verzekeringsmaatschappij

Verwittig uw verzekeringsmaatschappij in geval ze tegemoetkomt in de hospitalisatiekosten. Raadpleeg uw polis. Bij twijfel neemt u best contact op met de sociale dienst van ons centrum.

Verblijf

Hoe verloopt uw verblijf?
Afhankelijk van de zorg die u nodig heeft, bepaalt de psychiater op welke leefeenheid u zult verblijven. Een team samengesteld uit een psychiater, psycholoog, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers en verschillende therapeuten, werkt mee aan diagnosestelling en behandeling.

Informatiebrochure

U kan hier onze algemene informatiebrochure bij opname voor patiënten en familie downloaden.

onthaal

Onthaal