Arbeidstrajectbegeleiding Echo

Wat is de arbeidstrajectbegeleidingsdienst Echo?

Echo is een Arbeidstrajectbegeleidingsdienst verbonden aan Psychiatrisch Centrum Sint-Hiëronymus in samenwerking met Beschut wonen Waasland en Pro Mente. Iedereen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en een vraag naar betaald werk kan bij ons terecht.

Echo werkt vanuit de herstelvisie met als doel de deelnemer binnen zijn mogelijkheden zo goed en zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren en participeren op de betaalde of onbetaalde arbeidsmarkt.

 

Wat doet de arbeidstrajectbegeleidingsdienst Echo?

Aan de hand van individuele gesprekken met de klant schatten we in welk traject of welke vorm van arbeidstrajectbegeleiding het meest aangewezen is. Bij deze gesprekken kan een doorverwijzer of vertrouwenspersoon van de klant aanwezig zijn. Aan de teambesprekingen van Echo neemt ook de IPS coach (Individual place and support van GTB) deel.

 • ofwel neemt Echo de begeleiding van de klant zelf op onder de vorm van de eigen arbeidstrajectbegeleidingen
 • ofwel via de activeringsbegeleidingen in samenwerking met en in opdracht van de VDAB
 • ofwel doorverwijzing naar IPS coach/begeleiding
 • ofwel naar een regulier GTB traject

1. Arbeidstrajectbegeleiding Echo

Dit is een individuele begeleiding waarbij de klant met een psychische kwetsbaarheid samen met een trajectbegeleider op zoek gaat naar een passende tewerkstelling op de reguliere arbeidsmarkt of in het beschermde arbeidscircuit.

Binnen dit traject leggen we de focus op:

 • Verkenning van interesses en mogelijkheden op het vlak van werk
 • Opstellen van een jobprofiel
 • Bepalen van een jobdoel
 • Aanpakken van drempels
 • Stages op interne en externe werkvloer
 • Arbeidstraining: oefenen en ontwikkelen van arbeidsvaardigheden en arbeidsattitudes
 • Sollicitatiebegeleiding
 • Groepsmodule Sterk aan het werk

We hanteren hierbij de ECHO-methodiek die we ontwikkelden in samenwerking met LUCAS, verbonden aan de KU Leuven

2. Activeringsbegeleiding

In opdracht van VDAB en in samenwerking met GTB bekijken we samen met de deelnemer/klant welke vorm van tewerkstelling op dit moment haalbaar is.

Er wordt een stappenplan opgemaakt in functie van joboriëntatie en mogelijke stage(s). Dit plan wordt opgemaakt door enerzijds de Casemanager Werk (GTB) en anderzijds door de Casemanager Zorg (echo).

Dit plan wordt uitgevoerd door de klant samen met de Dienstverlener Werk en Zorg uitgevoerd door de Echo trajectbegeleiders. De dienstverlening werk is gebaseerd op de ECHO-methodiek. De dienstverlening zorg bestaat uit individuele oplossingsgerichte gesprekken met een klinisch psycholoog.

Deze trajecten kunnen maximaal 18 maand lopen. Op het einde van dit traject wordt er een advies teruggekoppeld naar VDAB.


Sterk aan het Werk

Om terug aan het werk te gaan, is het belangrijk sterk in je schoenen te staan. Daarom proberen we in deze cursus – gegeven in groep – samen met de klant zicht te krijgen op zijn/haar manier van communiceren en worden er onderling voorbeelden uitgewisseld, tips aangereikt en oefeningen gemaakt.

Thema’s die hierbij aan bod komen zijn o.a. assertiviteit, sociale vaardigheden, omgaan met feedback en kritiek, conflicthantering, etc.

Deze groepsmodule wordt aangeboden in het kader van Activeringsbegeleiding, maar hiervoor kan in principe ook los daarvan ingetekend worden.


ECHO-Methodiek

Werkvoorbereiding

Tijdens de werkvoorbereiding gaan we op zoek naar wat je interesses en mogelijkheden zijn op werkgebied. Dit kan via verschillende manieren.

Inschatting van je arbeidsvaardigheden

Vooraleer de stap terug te zetten naar betaald werk, willen sommige deelnemers eerst een betere kijk krijgen op hun arbeidsvaardigheden. Echo kan hierbij helpen. Door je gedurende een maand mee te laten werken in de activiteitencentra/arbeidszorgcentra de Witte Hoeve of Werk.saam kijken we samen of je klaar bent om te gaan werken. Je kan hierbij halftijds of voltijds meewerken in één van de volgende werkplaatsen: fietsherstelling, industriële verpakking, tuinbouw, bakkerij, kruidenatelier, onderhoud, …

Arbeidstraining

Arbeidstraining is er voor mensen die reeds een lange periode niet meer gewerkt hebben. De arbeidstraining vindt plaats in één van de arbeidszorgcentra. De training duurt gemiddeld drie maanden en kan zowel deeltijds als voltijds gepland worden. Door mee te werken in één van de werkplaatsen van de arbeids-zorgcentra kan je geleidelijk terug wennen aan het gewone arbeidsritme en kan je arbeidsvaardigheden trainen zoals werktempo en sociale vaardigheden op het werk.

Verkenning jobdoel

Sommige deelnemers beschikken wel over voldoende arbeidsvaardigheden, maar weten nog niet goed welke job zij in de toekomst willen uitoefenen. Via deze ver-kenning kan je te weten komen welke job bij jou past.
Samen bekijken we het volgende: over welke vaardigheden en interesses beschik je, wat vind je belangrijk in een werksituatie en wat voor soort werk kan je aan? We maken samen je capaciteitenprofiel op aan de hand van gesprekken, vragenlijsten, kennismakingsbezoeken, proefdagen, …
Verder geven we informatie over de belangrijkste tewerkstellingsvormen, jobs en opleidingen.

Stage

De stage is interessant als je kennis wil maken met een nieuwe job. Je kunt gedurende vier weken (voltijds of halftijds) stage lopen in een bedrijf dat past bij jouw interesses. Aan de hand van deze onbezoldigde stage kan je ook uitproberen of een bepaalde job passend is.

Sollicitatiebegeleiding

Samen met jou kunnen we naar vacatures zoeken die aansluiten bij jouw arbeidsmogelijkheden. We kunnen helpen bij het schriftelijk solliciteren en kunnen samen sollicitatiegesprekken voorbereiden. Veel aandacht gaat hierbij naar het omgaan met lastige vragen. De sollicitatiebegeleiding gebeurt via individuele gesprekken.

Werkbegeleiding

Eenmaal een job gevonden, kunnen we je verder begeleiden tijdens je tewerkstelling.
Thema’s waarbij we je kunnen ondersteunen zijn: opkomen voor jezelf in een werksituatie, sociale contacten op het werk, omgaan met problemen op het werk, … Als je dit wenst, kunnen we ook bemiddelen met de werkgever.

 

Downloads

* Folder ECHO

 

Echo is een samenwerkingsverband tussen Psychiatrisch Centrum Sint-Hiëronymus, Pro Mente vzw en Beschut Wonen Waasland en werkt ook in opdracht van netwerk GG ADS mee aan de herstelacademie.

Echo

Contact

Echo
Valk 39
9111 Belsele
Tel: +32(0)491 62 22 67
E-mail: echo@echosintniklaas.be