CoZo

Uw geïnformeerde toestemming tot deelname aan collaboratief zorgplatform (CoZo)

Als patiënt kom je met meerdere artsen en zorginstellingen in contact. Wanneer deze zorgverleners onderzoeken, behandelingen of ingrepen uitvoeren, dan worden deze gegevens steeds bewaard bij de zorgverleners of -instellingen die jou behandelen.

Dit betekent dat je huisarts of een andere arts geen toegang heeft tot deze gegevens. Nochtans kan het voor hen een meerwaarde betekenen om over deze informatie te beschikken om zo bijvoorbeeld te vermijden dat je tweemaal hetzelfde onderzoek dient te ondergaan.

Om dit mogelijk te maken werd door de federale overheid het Collaboratief Zorgplatform (CoZo) opgericht. Het is een streng beveiligd artsenportaal dat de snelle en beveiligde uitwisseling van jouw gezondheidsgegevens mogelijk maakt tussen de zorgverleners die jou behandelen zoals bijvoorbeeld de huisarts, arts-specialist, en betrokken specialisten.

Aansluiten bij CoZo is gratis en kan door het formulier geïnformeerde toestemming te ondertekenen en te laten registreren aan het onthaal van ons centrum.

Meer info vind je in onze aparte folder die je hier kan downloaden.