Centrale Cliëntenraad

Wat is de Centrale Cliëntenraad?

Dit is een vaste delegatie van (ex-)cliënten die de gemeenschappelijke belangen van cliënten van het Psychiatrisch Centrum (PC) wil vertegenwoordigen.

Via deze raad kunnen (ex-)cliënten hun stem laten horen over thema’s die voor hen belangrijk zijn.

Flyer

Folder werving leden

Huishoudelijk reglement

Samenwerkingsovereenkomst