Zorgprogramma psychotische kwetsbaarheid

Afdeling Legato

Legato is een afdeling voor residentiële behandeling van mensen met een psychotische kwetsbaarheid.

Capaciteit

33 bedden

Behandeling

Binnen het behandelkader zijn er drie belangrijke pijlers: medicamenteuze therapie, cognitieve gedragstherapie (ACT) en herstelondersteunende methodieken en – bejegening.

Meer informatie over dit zorgprogramma vindt u in volgende presentatie.

Afdelingsbrochure

In de afdelingsbrochure vindt u meer informatie over de werking van de afdeling Legato.
U kan hem hier downloaden.

 

Afdeling Largo

Largo is een afdeling voor dagbehandeling van mensen met ernstige en langdurige psychiatrische problemen en psychotische kwetsbaarheid.

Capaciteit

25 plaatsen

Behandeling

Het zorgaanbod stimuleert mensen zich te handhaven binnen onze samenleving. Op deze wijze voorkomen we een volledige hospitalisatie of kan een vloeiende overgang gemaakt worden naar ontslag.

Meer informatie over het zorgprogramma vindt u in volgende presentatie.

Afdelingsbrochure

In de afdelingsbrochure vindt u meer informatie over de werking van de afdeling Largo.
U kan hem hier downloaden.


Dr. S. De Bruyne
Afdelingsarts Legato

Dr. J. Kleinen
Afdelingsarts Legato

Dr. M. Claes
Afdelingsarts Largo

Niki De Prijcker
Hoofdverpleegkundige Legato

Christine Verheyden
Hoofdverpleegkundige Legato


Marnix Mys
Hoofdverpleegkundige Largo