Zorgprogramma psycho-organische stoornissen

Afdeling A Tempo

A Tempo is een afdeling voor de behandeling van patiënten met het syndroom van Korsakov

Capaciteit

25 bedden

Behandeling

Deze afdeling beoogt de intensieve behandeling van patiënten die lijden aan het syndroom van Korsakov. Bij deze patiënten staan de geheugenproblemen op de voorgrond. De teamleden hanteren een empathisch-directieve benadering en helpen de patiënten hulpmiddelen (zoals bijvoorbeeld een agenda) te gebruiken om hun beperkingen te compenseren. Mede door deze aanpak blijven intacte competenties  bij deze patiënten behouden en worden, voor zover dit mogelijk is, nieuwe vaardigheden aangeleerd. Deze zijn nodig om stappen te kunnen zetten naar een minder beschermde omgeving zoals beschut wonen of het psychiatrisch verzorgingstehuis.

Op de afdeling verblijven ook ouderen met een algemene psychiatrische problematiek of beginnende dementie. Deze mensen vragen een geheel eigen benadering, met aandacht voor zowel psychische als lichamelijke noden. Naast observatie en behandeling zoekt het team samen met de patiënt en zijn omgeving naar een aangepaste opvang in bv. een woon- en zorgcentrum. De afdeling biedt geen mogelijkheid tot permanent verblijf.

Meer informatie over het zorgprogramma vindt u in volgende presentatie.

Afdelingsbrochure

In de afdelingsbrochure vindt u meer informatie over de werking van de afdeling A Tempo.
U kan hem hier downloaden.

Infobrochure voor familie en vrienden

Binnen ons ziekenhuis vormt de samenwerking met familie en andere belangrijke betrokkenen een essentieel onderdeel van elk behandeltraject.

Als een familielid of een vriend(in) opgenomen wordt in een psychiatrisch ziekenhuis, is dit vaak een zeer ingrijpende ervaring. Immers, wanneer één lid van een familie worstelt met psychische problemen raakt dit de hele omgeving.

In de infobrochure 'Psycho-organische stoornissen door alcohol' die u hier kan downloaden, hopen we een antwoord te bieden op vragen en bezorgdheden die familieleden en vrienden vaak hebben.


Dr. A. Peelman
Afdelingsarts A Tempo

Joke Van der Borght
Hoofdverpleegkundige A Tempo