Avondlezingen

Vanuit onze verschillende zorgprogramma’s, en in dialoog met verwijzers en andere hulpverleners, stellen we graag onze reeks avondlezingen voor.

Registratie mailings

Wil u per e-mail op de hoogte worden gehouden van lezingen en studiedagen? Registreer dan via deze link uw e-mailadres. Uw gegevens worden voor geen andere doeleinden gebruikt, noch doorgegeven aan derden.

Ook zullen we voortaan met inschrijvingen vooraf werken. U zal op deze pagina vooraf voor elke lezing uw aanwezigheid kunnen registeren. De inschrijvingslink vindt u hieronder per lezing.

 

Avondlezingenreeks 2020

20 februari 2020

Psychose, trauma, EMDR?

door Freek Dhooghe,
Psycholoog en psychotherapeut in het Mobiel Team voor Psychosezorg VRINT

Inschrijven kan u via deze link.

23 april 2020

In navolging van de Corona-richtlijnen van de overheid wordt deze avondlezing opgeschort.

Verslavingsgedrag: willen en/of kunnen?
Het zoveelste herval... Machteloosheid...

door Jo Thienpont, Criminoloog
verantwoordelijke ambulante diensten De Kiem

Inschrijven kan u via deze link.

11 juni 2020

In navolging van de Corona-richtlijnen van de overheid wordt deze avondlezing opgeschort.

Neem jij het laatste koekje bij de koffie?
Moreel denken en doen bij bewoners met het Syndroom van Korsakov

door prof. dr. Albert Postma,
Neuropsycholoog | Kernhoogleraar Klinische neuropsychologie Universiteit Utrecht | Hoofd Psychologische functieleer Universiteit Utrecht | Detachering Korsakov centrum Slingedael, Rotterdam als hoofd van de onderzoekscommissie

Inschrijven kan u via deze link.

24 september 2020

In navolging van de Corona-richtlijnen van de overheid wordt deze avondlezing opgeschort.

Op zoek naar zelfzorg: omgaan met zelfverwondend gedrag!

door prof. dr. Laurence Claes,
Klinisch psychologe en gedragstherapeute | Hoogleraar verbonden aan de KU Leuven (Faculteit Psychologie & Pedagogische Wetenschappen) en de UA (Faculteit Geneeskunde & Gezondheidswetenschappen)

Inschrijven kan u via deze link.

19 november 2020

In navolging van de Corona-richtlijnen van de overheid wordt deze avondlezing opgeschort.

Shared decision making en wilsonbekwaamheid
Wat als het niet meer lukt om beslissingen te nemen?

door prof. dr. Joris Vandenberghe,
Psychiater-psychotherapeut UPC KU Leuven en UZ Leuven

Inschrijven kan u via deze link.

 

Praktische informatie

 • De lezingen richten zich tot zorgpartners en hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg.
 • Inschrijven vooraf is nodig en deelname is gratis.
 • Voor alle lezingen werd accreditering aangevraagd.
 • Tijdens de lezing kan een aanwezigheidsattest worden bekomen.
 • Elke lezing start om 20.00 uur in de polyvalente zaal van het psychiatrisch centrum.
 • Parkeren kan u op de campus van het centrum.
 • Na de lezing bieden wij u de gelegenheid na te kaarten tijdens een receptie.
 • Voor bijkomende inlichtingen kan u contact opnemen via post@hieronymus.be

 

Avondlezingen 2020

 • Download hier de powerpointpresentatie van Freek Dhooghe, Psychose, trauma, EMDR?, 20 februari 2020.

Avondlezingen 2018

 • Download hier de powerpointpresentatie van Vanessa De Roo, Nieuwe ontwikkelingen binnen ADS: opstart mobiele teams, 8 februari 2018.
 • Download hier de powerpointpresentatie van Bart Schepers, Door de mazen van het netwerk?!
  Laten we Korsakov niet vergeten
  , 7 juni 2018.
 • Download hier de powerpointpresentatie van Gwendolyn Portzky, Adviezen voor de detectie en behandeling van suïcidaal gedrag, 20 september 2018.
 • Download hier de powerpointpresentatie van prof. Inez Myin-Germeys, Ecological Momentary Interventies:
  Een nieuwe benadering in de psychiatrie
  , 22 november 2018.

Avondlezingen 2017

 • Download hier de powerpointpresentatie van Naziha Maher, 'Het spookt in mijn hoofd’: Islamvisie op psychische problemen, 9 februari 2017.
 • Download hier de powerpointpresentatie van Jaap van der Stel, Ligt een renaissance van de psychische gezondheidszorg in het verschiet? Op weg naar een precieze en persoonlijke psychiatrie, 15 juni 2017.
 • Download hier de powerpointpresentatie van prof. Patrick Luyten, De behandeling van patiënten met persoonlijkheidsproblematiek: Stand van zaken en blik vooruit, 21 september 2017.
 • Download hier de powerpointpresentatie van Davy Vancampfort, Psychologische basisbehoeften als bron tot verandering:
  Motiveren tot een actieve levensstijl in de langdurige zorg,
  30 november 2017.

Avondlezingen 2016

 • Download hier de powerpointpresentatie van Freya Vander Laenen, Beroepsgeheim bij samenwerking en netwerkvorming: delen met zorg, 4 februari 2016.
 • Download hier de powerpointpresentatie van Wim van den Brink, Nieuwe ontwikkelingen in de behandeling van verslaafden met psychiatrische comorbiditeit, 21 april 2016.
 • Download hier de powerpointpresentatie van Serge Walvoort, Cognitieve stoornissen bij alcoholgebruik, 9 juni 2016.
 • Download hier de powerpointpresentatie van prof. dr. Filip Van Den Eede, Klinische en neurobiologische effecten van jeugdtrauma, 22 september 2016.

Avondlezingen 2015

 • Download hier de powerpointpresentatie van dr. Anne Van Duyse, Drugs en psychose, een wereld apart, 5 februari 2015.
 • Download hier de powerpointpresentatie van Luc Cornelis, Geert Teck en Marjolein Deceulaer, Het belang van ervaringswerkers in de zorg, 23 april 2015.
 • Download hier de powerpointpresentatie van prof. dr. Philippe Delespaul, Herstelgerichte zorg: naar een professionele hulpverlening gericht op autonomie, 12 november 2015.

Avondlezingen 2014

 • Download hier de powerpointpresentatie van prof. dr. Kris Goethals, Gewelddadig gedrag bij psychotische patiënten, 30 januari 2014.
 • Download hier de powerpointpresentatie van prof. dr. Geert Dom, Back to the future; geven nieuwe neurobiologische inzichten ook mogelijkheden tot nieuwe vormen van behandeling van verslavingsproblemen?, 24 april 2014.
 • Download hier de powerpointpresentatie van dr. Danielle Boelen, Cognitieve revalidatie bij mensen met een beperkt leervermogen; executieve en geheugenstoornissen, 19 juni 2014.
 • Download hier de powerpointpresentatie van Roland Rogiers en Eva Buytaert, Piekeren als transdiagnostische kwetsbaarheidsfactor; theorie en praktijk, 18 september 2014.
 • Download hier de powerpointpresentatie van Axel Liégois, Autonomie en afhankelijkheid in de langdurige zorg; een pleidooi voor verbondenheid en verantwoordelijkheid, 13 november 2014.