WEP

Werkgroep Ervaringsinzet en Participatie

Wie zijn wij?

WEP is een enthousiaste groep ervaringswerkers die verbonden is met het P.C. Sint-Hiëronymus. Wij hebben allemaal ervaring met psychisch lijden en herstel.

Waar staan wij voor?

Wij willen onze ervaringen inzetten om

  • cliënten te ondersteunen
  • hulpverleners te helpen om nog beter in te spelen op de noden van cliënten
  • belangstellenden te helpen een beter begrip te krijgen rond psychisch lijden

Wij willen

  • bijdragen tot een meer herstelgerichte geestelijke gezondheidszorg
  • het taboe rond psychisch lijden doorbreken en de stap naar hulp zoeken vereenvoudigen
  • hoop, perspectief, zelfvertrouwen en empowerment bij de cliënten versterken

Wat doen wij?

WEP werkt rond drie pijlers

Herstelverhalen en stigma
We ontwikkelen onze eigen herstelverhalen en delen deze met scholen, hulpverleners, cliënten en andere belangstellenden.

Werken met cliënten

  • We werken mee aan het groepsaanbod georganiseerd vanuit de afdelingen van het P.C. Sint-Hiëronymus
  • We organiseren eigen trainingen voor cliënten en belangstellenden
  • We ontwikkelen een individueel aanbod voor cliënten binnen het P.C.

Participatie
We werken mee aan en organiseren overleg, zowel binnen als buiten het P.C., om op die manier de stem van cliënten te laten horen en de GGZ beter te helpen afstemmen op de noden van cliënten.

Meer info?

www.ervaringsinzet.be 
wep@ervaringsinzet.be

 

Logo WEP