Partnerorganisaties

PC Sint-Hiëronymus is een partnerorganisatie van het Netwerk Hiëronymus.

Netwerk Hiëronymus VZW is de schakel tussen de Stichting Hiëronymus (stichting van openbaar nut) en de directe en indirecte partnerorganisaties.

Het Netwerk ontplooit dienstverlenende en ondersteunende expertise aan de huidige en toekomstige partnerorganisaties, o.a. op het vlak van patrimoniumbeheer, ICT-beheer, financieel beheer, personeelsbeheer en algemene organisatie. Door het bevorderen van het groepsvoordeel en het groepsbelang worden het imago, de werking en de resultaten van de organisaties verbeterd en kunnen zij zich richten op hun kerntaak.
De vzw is actief sedert 1984 onder de naam Dibrosi VZW, in mei 2010 werd de benaming gewijzigd in Netwerk Hiëronymus VZW.

Andere partnerorganisaties binnen het Netwerk Hiëronymus: