Tweedaagse opleiding DGT-principes

Het zorgprogramma van Da Capo, Moderato en Calando (verslavings- en/of persoonlijkheidsstoornissen) biedt een behandeling aan die vertrekt vanuit de principes van de dialectische gedragstherapie, om ons zo te kunnen richten op de volledige persoon die zich aanmeldt met bovengenoemde klachten. Aan de start van deze zorgbenadering kregen alle medewerkers in ons centrum een opleiding aangeboden waarin deze principes geduid werden en hoe deze te vertalen naar de werkvloer.

Jaarlijks hernemen we deze cursus voor nieuwe medewerkers (en krijgen anderen binnen ons centrum de kans tot permanente bijscholing). De opleiding gaat door op 16 en 17 mei.
Gezien de ondersteuning naar onze patiënten gebeurt via een waardevol zorgnetwerk willen we blijven investeren in het ontwikkelen van de zorgcontinuïteit en een zorgcircuit voor deze doelgroep. Deze opleiding richt zich daarom eveneens naar externe hulpverleners.

Meer (praktische) info ? Klik op deze uitnodiging.