Avondlezingen

Vanuit onze verschillende zorgprogramma’s, en in dialoog met verwijzers en andere hulpverleners, stellen we graag onze reeks avondlezingen voor.

Registratie mailings

Wil u per e-mail op de hoogte worden gehouden van lezingen en studiedagen? Registreer dan via deze link uw e-mailadres. Uw gegevens worden voor geen andere doeleinden gebruikt, noch doorgegeven aan derden.

Ook zullen we voortaan met inschrijvingen vooraf werken. U zal op deze pagina vooraf voor elke lezing uw aanwezigheid kunnen registeren. De inschrijvingslink vindt u hieronder per lezing.

Praktische informatie

 • De lezingen richten zich tot zorgpartners en hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg.
 • Inschrijven vooraf is nodig en deelname is gratis.
 • Voor alle lezingen werd accreditering aangevraagd.
 • Tijdens de lezing kan een aanwezigheidsattest worden bekomen.
 • Elke lezing start om 20.00 uur in het psychiatrisch centrum.
 • Parkeren kan u op de campus van het centrum.
 • Na de lezing bieden wij u de gelegenheid na te kaarten tijdens een receptie.
 • Voor bijkomende inlichtingen kan u contact opnemen via post@hieronymus.be

 

Avondlezingenreeks 2022

28 april 2022

Verslavingsgedrag: willen en/of kunnen?
Het zoveelste herval... Machteloosheid...

door Jo Thienpont, Criminoloog
verantwoordelijke ambulante diensten De Kiem

Inschrijven kan u via deze link.

9 juni 2022

Neem jij het laatste koekje bij de koffie?
Moreel denken en doen bij bewoners met het Syndroom van Korsakov

door prof. dr. Albert Postma,
Neuropsycholoog | Kernhoogleraar Klinische neuropsychologie Universiteit Utrecht | Hoofd Psychologische functieleer Universiteit Utrecht | Detachering Korsakovcentrum Slingedael Rotterdam als hoofd van de onderzoekscommissie

Inschrijven kan u via deze link.

22 september 2022

Op zoek naar zelfzorg: omgaan met zelfverwondend gedrag!

door prof. dr. Laurence Claes,
Klinisch psychologe en gedragstherapeute | Hoogleraar verbonden aan de KU Leuven (Faculteit Psychologie & Pedagogische Wetenschappen) en de UA (Faculteit Geneeskunde & Gezondheidswetenschappen)

Inschrijven kan u via deze link.

17 november 2022

Shared decision making en wilsonbekwaamheid
Wat als het niet meer lukt om beslissingen te nemen?

door prof. dr. Joris Vandenberghe,
Psychiater-psychotherapeut UPC KU Leuven en UZ Leuven

Inschrijven kan u via deze link.

 

Avondlezingen 2022

 • Download hier de powerpointpresentatie van Jo Thienpont, Verslavingsgedrag: willen en/of kunnen? Het zoveelste herval... Machteloosheid..., 28 april 2022.
 • Download hier de powerpointpresentatie van Prof. dr. Laurence Claes, Op zoek naar zelfzorg: omgaan met zelfverwondend gedrag!, 22 september 2022.

Avondlezingen 2020

 • Download hier de powerpointpresentatie van Freek Dhooghe, Psychose, trauma, EMDR?, 20 februari 2020.

Avondlezingen 2018

 • Download hier de powerpointpresentatie van Vanessa De Roo, Nieuwe ontwikkelingen binnen ADS: opstart mobiele teams, 8 februari 2018.
 • Download hier de powerpointpresentatie van Bart Schepers, Door de mazen van het netwerk?!
  Laten we Korsakov niet vergeten
  , 7 juni 2018.
 • Download hier de powerpointpresentatie van Gwendolyn Portzky, Adviezen voor de detectie en behandeling van suïcidaal gedrag, 20 september 2018.
 • Download hier de powerpointpresentatie van prof. Inez Myin-Germeys, Ecological Momentary Interventies:
  Een nieuwe benadering in de psychiatrie
  , 22 november 2018.

Avondlezingen 2017

 • Download hier de powerpointpresentatie van Naziha Maher, 'Het spookt in mijn hoofd’: Islamvisie op psychische problemen, 9 februari 2017.
 • Download hier de powerpointpresentatie van Jaap van der Stel, Ligt een renaissance van de psychische gezondheidszorg in het verschiet? Op weg naar een precieze en persoonlijke psychiatrie, 15 juni 2017.
 • Download hier de powerpointpresentatie van prof. Patrick Luyten, De behandeling van patiënten met persoonlijkheidsproblematiek: Stand van zaken en blik vooruit, 21 september 2017.
 • Download hier de powerpointpresentatie van Davy Vancampfort, Psychologische basisbehoeften als bron tot verandering:
  Motiveren tot een actieve levensstijl in de langdurige zorg,
  30 november 2017.