Avondlezingen

Vanuit onze verschillende zorgprogramma’s, en in dialoog met verwijzers en andere hulpverleners, stellen we graag onze reeks avondlezingen in 2018 voor.

8 februari 2018

Nieuwe ontwikkelingen binnen ADS: opstart mobiele teams

door Vanessa De Roo,
Netwerkcoördinator GG Aalst-Dendermonde-Sint-Niklaas
Leden van mobiele teams crisis- en langdurige zorg

Download hier de powerpointpresentatie.

26 april 2018

Creatieve bruggenbouwers gezocht: werken met diversiteit in de hulpverlening

door dr. Winny Ang,
kinder- en jeugdpsychiater, praktijkassistent UAntwerpen

7 juni 2018

Door de mazen van het netwerk?!
Laten we Korsakov niet vergeten

door Bart Schepers,
klinisch psycholoog, therapeutisch coördinator Cerenah CR1, Centrum voor psychoneurologische behandeling, UPC Sint-Kamillus Bierbeek

Download hier de powerpointpresentatie.

20 september 2018

Adviezen voor de detectie en behandeling van suïcidaal gedrag

door Gwendolyn Portzky,
docent Medische Psychologie, Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, UGent
coördinator Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie en Eenheid voor Zelfmoordonderzoek

Download hier de powerpointpresentatie.

22 november 2018

Ecological Momentary Interventies:
Een nieuwe benadering in de psychiatrie

door prof. Inez Myin-Germeys,
Hoogleraar Contextuele Psychiatrie, Hoofd van het Center for Contextual Psychiatry, KU Leuven

Download hier de powerpointpresentatie.

Praktische informatie

 • De lezingen richten zich tot zorgpartners en hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg.
 • Inschrijven vooraf is niet nodig en deelname is gratis.
 • Voor alle lezingen werd accreditering aangevraagd.
 • Tijdens de lezing kan een aanwezigheidsattest worden bekomen.
 • Elke lezing start om 20.00 uur in de sporthal van het psychiatrisch centrum.
 • Parkeren kan u op de campus van het centrum.
 • Na de lezing bieden wij u de gelegenheid na te kaarten tijdens een receptie.
 • Voor bijkomende inlichtingen kan u contact opnemen via post@hieronymus.be

Avondlezingen 2019

Vanaf 2019 versturen we uitnodigingen voor onze lezingen en studiedagen enkel nog digitaal.

Wil u per e-mail op de hoogte worden gehouden van lezingen en studiedagen? Registreer dan via deze link uw e-mailadres. Uw gegevens worden voor geen andere doeleinden gebruikt, noch doorgegeven aan derden.

Ook zullen we voortaan met inschrijvingen vooraf werken. U zal op deze pagina vooraf voor elke lezing uw aanwezigheid kunnen registeren.

Avondlezingen 2017

 • Download hier de powerpointpresentatie van Naziha Maher, 'Het spookt in mijn hoofd’: Islamvisie op psychische problemen, 9 februari 2017.
 • Download hier de powerpointpresentatie van Jaap van der Stel, Ligt een renaissance van de psychische gezondheidszorg in het verschiet? Op weg naar een precieze en persoonlijke psychiatrie, 15 juni 2017.
 • Download hier de powerpointpresentatie van prof. Patrick Luyten, De behandeling van patiënten met persoonlijkheidsproblematiek: Stand van zaken en blik vooruit, 21 september 2017.
 • Download hier de powerpointpresentatie van Davy Vancampfort, Psychologische basisbehoeften als bron tot verandering:
  Motiveren tot een actieve levensstijl in de langdurige zorg,
  30 november 2017.

Avondlezingen 2016

 • Download hier de powerpointpresentatie van Freya Vander Laenen, Beroepsgeheim bij samenwerking en netwerkvorming: delen met zorg, 4 februari 2016.
 • Download hier de powerpointpresentatie van Wim van den Brink, Nieuwe ontwikkelingen in de behandeling van verslaafden met psychiatrische comorbiditeit, 21 april 2016.
 • Download hier de powerpointpresentatie van Serge Walvoort, Cognitieve stoornissen bij alcoholgebruik, 9 juni 2016.
 • Download hier de powerpointpresentatie van prof. dr. Filip Van Den Eede, Klinische en neurobiologische effecten van jeugdtrauma, 22 september 2016.

Avondlezingen 2015

 • Download hier de powerpointpresentatie van dr. Anne Van Duyse, Drugs en psychose, een wereld apart, 5 februari 2015.
 • Download hier de powerpointpresentatie van Luc Cornelis, Geert Teck en Marjolein Deceulaer, Het belang van ervaringswerkers in de zorg, 23 april 2015.
 • Download hier de powerpointpresentatie van prof. dr. Philippe Delespaul, Herstelgerichte zorg: naar een professionele hulpverlening gericht op autonomie, 12 november 2015.

Avondlezingen 2014

 • Download hier de powerpointpresentatie van prof. dr. Kris Goethals, Gewelddadig gedrag bij psychotische patiënten, 30 januari 2014.
 • Download hier de powerpointpresentatie van prof. dr. Geert Dom, Back to the future; geven nieuwe neurobiologische inzichten ook mogelijkheden tot nieuwe vormen van behandeling van verslavingsproblemen?, 24 april 2014.
 • Download hier de powerpointpresentatie van dr. Danielle Boelen, Cognitieve revalidatie bij mensen met een beperkt leervermogen; executieve en geheugenstoornissen, 19 juni 2014.
 • Download hier de powerpointpresentatie van Roland Rogiers en Eva Buytaert, Piekeren als transdiagnostische kwetsbaarheidsfactor; theorie en praktijk, 18 september 2014.
 • Download hier de powerpointpresentatie van Axel Liégois, Autonomie en afhankelijkheid in de langdurige zorg; een pleidooi voor verbondenheid en verantwoordelijkheid, 13 november 2014.