Familietevredenheidsmeting: laat van u horen, vul onze vragenlijst in!

Als familielid of naastbetrokkene van één van onze patiënten, bent u voor ons natuurlijk ook belangrijk.

PC Sint-Hiëronymus is geïnteresseerd in uw mening. Op basis van uw ervaringen met onze zorg- en dienstverlening, proberen we onze patiënten en hun omgeving zo goed mogelijk bij te staan.

Het doel van dit onderzoek is inzicht te krijgen in de ervaringen en noden van familie binnen de geestelijke gezondheidszorg.

Deelname is vrijwillig en neemt ongeveer 20 minuten in beslag.

Online deelnemen kan via deze link.

Voor meer informatie of bij vragen over het onderzoek, kan u steeds terecht bij contactpersoon van PC Sint Hiëronymus Ruth Morren (ruth.morren@hieronymus.be • 03 780 38 78) of bij het Familieplatform Geestelijke Gezondheid vzw (ftm@familieplatform.be).