Rondetafelgesprek familie

Een warme uitnodiging voor familie/naasten van huidige en voormalige cliënten van psychiatrisch centrum Sint-Hiëronymus Sint-Niklaas.

De afdelingen van Sint-Hiëronymus zetten in op familie! We willen in de goede zorg die we cliënten bieden ook rekening houden met familiale noden. Want de psychische problematiek en bijhorende zorg van cliënten, raakt ook de naastbetrokkenen.

Onze plannen zullen maar succesvol zijn als we ze uitwerken samen met familie. Daarom vroegen we Similes vzw, de vereniging van en voor families van mensen met een psychische kwetsbaarheid, om ons hierin te ondersteunen.

Op 16 november organiseren we samen met Similes een digitaal rondetafelgesprek met families.

We hopen dat ook jij die avond je stem laat horen!

Meer info en inschrijven kan via deze link.