Café P gaat digitaal op 24 maart 2021

Op 24 maart gaat Café P digitaal.
Dit is een psychose-praatcafé voor familie, partners en naastbetrokkenen van mensen met een psychosegevoeligheid.

Het thema luidt: ‘Beschut Wonen in de Geestelijke Gezondheidszorg
‘normaal waar mogelijk, speciaal waar wenselijk’

Cliënten, familie en medewerkers schetsen via hun persoonlijke ervaring een beeld van wat ‘beschut wonen’ inhoudt en welke meerwaarde deze woonvorm kan hebben voor mensen met een psychosegevoeligheid.
Er kan ook stilgestaan worden bij andere woonvormen, zoals ‘begeleiding op eigen adres’ en PVT (psychiatrisch verzorgingstehuis).

Er is de mogelijkheid om op voorhand vragen door te sturen via e-mail. Ook tijdens het onlinemoment kunnen bijkomende vragen gesteld worden.
Deze vragen mag je tegen 10 maart e-mailen naar psychosepraatcafe.p@gmail.com.
Aansluitend lichten wij ook het regionaal aanbod voor mensen met psychosegevoeligheid en hun familie toe.

 

Praktisch:

  • 24 maart 2021
  • Van 19.30 – 21.30 uur
  • Inschrijven via e-mail naar psychosepraatcafe.p@gmail.com
  • Gratis deelname