Ontmoetingsavond psychologen en psychiaters

Op woensdag 25 mei 2016 (19.00 uur, polyvalente zaal) organiseert ons PC een
ontmoetingsavond voor psychologen en psychiaters uit de regio.
Tijdens deze avond is er zowel de mogelijkheid om dieper in te gaan op een aantal
inhoudelijke thema’s als de kans om in gesprek te gaan met verschillende
mogelijke ambulante en residentiële hulpverleners.
We zijn ervan overtuigd dat dit kan bijdragen tot een drempelverlagende overstap na(ar) opname.
Meer info en inschrijven via www.hieronymus.be/studiedagen.