Nieuw in de regio: Café P

Sinds kort is Café P (psychosepraatcafé) in onze regio van start gegaan. Café P wil familie en naastbetrokkenen van mensen met een psychosegevoeligheid samenbrengen. Dit initiatief volgt op een jarenlange traditie van inspanningen naar familie toe om rond deze problematiek ervaringen uit te wisselen. De bijeenkomsten worden in het centrum van Sint-Niklaas (Koek & Ei, H. Heymanplein Sint-Niklaas) georganiseerd.

Partners die meewerken aan Café P: Similes, Pro Mente, CM, mobiel team langdurige zorg, VDIP, WEP, PAAZ Temse en PC Sint-Hiëronymus.

Volg de facebookpagina www.facebook.com/psychosepraatcafeP voor alle info over de komende bijeenkomsten.

E-mailadres van Café P: psychosepraatcafe.p@gmail.com