‘Herstel, over rolvervaging en vage rollen’

Datum: dinsdag 25/04/2017 om 19.30 uur
Spreker: dr. Jeroen Kleinen, psychiater
Locatie: ontmoetingshuis ZigZag (Hazewindstraat 7 te Sint-Niklaas)

Abstract

Herstel, stilaan het meest gebruikte en wellicht ook misbruikte woord in de geestelijke gezondheidszorg.

Wat moeten we nu precies verstaan onder het begrip herstel en herstelondersteunende zorg?

Hebben we dit allemaal al gezien of misschien toch niet? Doen we dit allemaal al of misschien toch niet?

Herstelgericht werken gaat over verandering van rollen; over uit je comfortzone komen.

Dit geldt niet alleen voor de hulpverlener, maar ook voor de patiënt en zijn familie.

Hoe ver moeten we uit onze comfortzone komen en wat betekent dit voor de manier waarop de rol van hulpverlener, patiënt en familielid ingevuld wordt? Een gezamenlijke zoektocht met de nodige spreidstanden.

Namens Similes Waas en Dender Regionaal,
Marina, Rik, Marleen, Mieke, Joris

————————————————————-

Om organisatorische redenen is vooraf inschrijven (vóór 19/04/2017) echter gewenst via berichtje naar simileswaasendender@skynet.be of via sms naar 0495 82 02 39.
Gratis voor familieleden, leden Similes en studenten.
Alle andere aanwezigen (niet-leden) slechts 2 €.