Avondlezingen

Vanuit onze verschillende zorgprogramma’s, en in dialoog met verwijzers en andere hulpverleners, stellen we graag onze reeks avondlezingen in 2019 voor.

Registratie mailings

Vanaf 2019 versturen we uitnodigingen voor onze lezingen en studiedagen enkel nog digitaal, per e-mail.

Wil u per e-mail op de hoogte worden gehouden van lezingen en studiedagen? Registreer dan via deze link uw e-mailadres. Uw gegevens worden voor geen andere doeleinden gebruikt, noch doorgegeven aan derden.

Ook zullen we voortaan met inschrijvingen vooraf werken. U zal op deze pagina vooraf voor elke lezing uw aanwezigheid kunnen registeren. De inschrijvingslink vindt u hieronder per lezing.

Avondlezingenreeks 2019

7 februari 2019

Psychose tussen brein en samenleving:
Van beter begrijpen naar meer begrip

door Geerdt Magiels,
bioloog en filosoof

Inschrijven kan u via deze link.
Download hier de powerpointpresentatie.

25 april 2019

Geboeid door narcisme: mythe en masker
Narcisme is van alle tijden en toch bijzonder eigentijds

door Diane Ruthgeerts,
werkte als psychotherapeute op een afdeling voor persoonlijkheidsproblematiek van het Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Camillus in Gent (het huidige Karus), in combinatie met eigen praktijk

Inschrijven kan u via deze link.
Download hier de powerpointpresentatie.

6 juni 2019

Omgaan met mensen en ook met mensen met cognitieve stoornissen

door Dirk Liessens,
psychiater, CBT Therapeut, beleidsarts CERENAH (Centrum voor revalidatie van NAH), UPC Sint-Kamillus Bierbeek
Multidisciplinair team Huntington en hersenletsel UZ GHB Leuven

Inschrijven kan u via deze link.
Download hier de powerpointpresentatie.

5 september 2019

De vierde generatie gedragstherapeutische technieken
De ontwikkeling van nieuwe behandelingen voor depressie op basis van onderzoek binnen de experimentele psychopathologie en de neurowetenschappen

door dr. Rudi De Raedt,
Hoogleraar Klinische Psychologie, Voorzitter vakgroep Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie, UGent

Inschrijven kan u via deze link.
Download hier de powerpointpresentatie.

21 november 2019

Zorgen voor Morgen
Waarom langdurige zorg onvermijdelijk is

door Luc Bonneux,
Verpleeghuisarts, Epidemioloog, Publicist

Inschrijven kan u via deze link.
Download hier de powerpointpresentatie.

Praktische informatie

 • De lezingen richten zich tot zorgpartners en hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg.
 • Inschrijven vooraf is nodig en deelname is gratis.
 • Voor alle lezingen werd accreditering aangevraagd.
 • Tijdens de lezing kan een aanwezigheidsattest worden bekomen.
 • Elke lezing start om 20.00 uur in de polyvalente zaal van het psychiatrisch centrum.
 • Parkeren kan u op de campus van het centrum.
 • Na de lezing bieden wij u de gelegenheid na te kaarten tijdens een receptie.
 • Voor bijkomende inlichtingen kan u contact opnemen via post@hieronymus.be

 

Avondlezingen 2018

 • Download hier de powerpointpresentatie van Vanessa De Roo, Nieuwe ontwikkelingen binnen ADS: opstart mobiele teams, 8 februari 2018.
 • Download hier de powerpointpresentatie van Bart Schepers, Door de mazen van het netwerk?!
  Laten we Korsakov niet vergeten
  , 7 juni 2018.
 • Download hier de powerpointpresentatie van Gwendolyn Portzky, Adviezen voor de detectie en behandeling van suïcidaal gedrag, 20 september 2018.
 • Download hier de powerpointpresentatie van prof. Inez Myin-Germeys, Ecological Momentary Interventies:
  Een nieuwe benadering in de psychiatrie
  , 22 november 2018.

Avondlezingen 2017

 • Download hier de powerpointpresentatie van Naziha Maher, 'Het spookt in mijn hoofd’: Islamvisie op psychische problemen, 9 februari 2017.
 • Download hier de powerpointpresentatie van Jaap van der Stel, Ligt een renaissance van de psychische gezondheidszorg in het verschiet? Op weg naar een precieze en persoonlijke psychiatrie, 15 juni 2017.
 • Download hier de powerpointpresentatie van prof. Patrick Luyten, De behandeling van patiënten met persoonlijkheidsproblematiek: Stand van zaken en blik vooruit, 21 september 2017.
 • Download hier de powerpointpresentatie van Davy Vancampfort, Psychologische basisbehoeften als bron tot verandering:
  Motiveren tot een actieve levensstijl in de langdurige zorg,
  30 november 2017.

Avondlezingen 2016

 • Download hier de powerpointpresentatie van Freya Vander Laenen, Beroepsgeheim bij samenwerking en netwerkvorming: delen met zorg, 4 februari 2016.
 • Download hier de powerpointpresentatie van Wim van den Brink, Nieuwe ontwikkelingen in de behandeling van verslaafden met psychiatrische comorbiditeit, 21 april 2016.
 • Download hier de powerpointpresentatie van Serge Walvoort, Cognitieve stoornissen bij alcoholgebruik, 9 juni 2016.
 • Download hier de powerpointpresentatie van prof. dr. Filip Van Den Eede, Klinische en neurobiologische effecten van jeugdtrauma, 22 september 2016.

Avondlezingen 2015

 • Download hier de powerpointpresentatie van dr. Anne Van Duyse, Drugs en psychose, een wereld apart, 5 februari 2015.
 • Download hier de powerpointpresentatie van Luc Cornelis, Geert Teck en Marjolein Deceulaer, Het belang van ervaringswerkers in de zorg, 23 april 2015.
 • Download hier de powerpointpresentatie van prof. dr. Philippe Delespaul, Herstelgerichte zorg: naar een professionele hulpverlening gericht op autonomie, 12 november 2015.

Avondlezingen 2014

 • Download hier de powerpointpresentatie van prof. dr. Kris Goethals, Gewelddadig gedrag bij psychotische patiënten, 30 januari 2014.
 • Download hier de powerpointpresentatie van prof. dr. Geert Dom, Back to the future; geven nieuwe neurobiologische inzichten ook mogelijkheden tot nieuwe vormen van behandeling van verslavingsproblemen?, 24 april 2014.
 • Download hier de powerpointpresentatie van dr. Danielle Boelen, Cognitieve revalidatie bij mensen met een beperkt leervermogen; executieve en geheugenstoornissen, 19 juni 2014.
 • Download hier de powerpointpresentatie van Roland Rogiers en Eva Buytaert, Piekeren als transdiagnostische kwetsbaarheidsfactor; theorie en praktijk, 18 september 2014.
 • Download hier de powerpointpresentatie van Axel Liégois, Autonomie en afhankelijkheid in de langdurige zorg; een pleidooi voor verbondenheid en verantwoordelijkheid, 13 november 2014.