Tevredenheidsbevraging familie

In het voorjaar van 2022 ging voor de 3de maal een tevredenheidsbevraging bij familieleden en naasten van onze cliënten door. Er namen in totaal 66 familieleden deel.

De resultaten vinden jullie in deze infographic terug.

De werkgroep familiewerking gaat, in samenspraak met directie, verder aan de slag met de info vanuit deze bevraging.