Brief voor familie

Beste partner, (plus)ouder, dochter, zoon, broer, zus, vriend(in), oma, opa, …

In navolging van verplichte richtlijnen van de Vlaamse en Federale overheid rond het coronavirus hebben wij een aantal maatregelen genomen die ook voor jou en jouw familielid van belang zijn.
Sinds 13 maart 2020 mag er namelijk geen bezoek meer ontvangen worden. Cliënten mogen bovendien geen uitgang meer nemen. We beseffen dat dit zowel voor jou als voor jouw familielid (of naaste) niet gemakkelijk is.

We hebben daarom enkele maatregelen genomen om jou en je familielid zo goed als mogelijk te ondersteunen:

• Er is een centraal infopunt, bereikbaar op 03/776 00 41, waar ook jij als familielid terecht kan met al je vragen over onze coronamaatregelen. Via onze website www.hieronymus.be vind je ook recente beslissingen en wijzigingen terug.

• In het weekend worden er extra activiteiten georganiseerd om cliënten ook op deze momenten ondersteuning te bieden.

• Alle medewerkers nemen uiteraard de nodige beschermende maatregelen in contact met de cliënten (en elkaar). Zo dragen alle medewerkers, ook buiten de quarantainezones, een stoffen mondmasker ter preventie. We volgen ook nauwgezet de richtlijnen rond handhygiëne op.

• Je kan als familie goederen afleveren aan het onthaal (via de hoofdingang). De pakketten worden in de loop van de dag naar de afdeling gebracht. Om dit zo vlot mogelijk te laten verlopen en te zorgen dat goederen intact op hun bestemming aankomen, willen we jullie graag vragen om de pakketten – indien mogelijk – voor 15.00 uur te leveren. Op die manier komt het pakket nog dezelfde dag aan bij je familielid.
We merkten de voorbije dagen dat veel cliënten door familieleden voorzien werden van bederfbare goederen die in de koelkast moeten bewaard blijven. Onze infrastructuur op de afdelingen laat helaas niet toe om deze voedselpakketten in optimale omstandigheden koel te bewaren. Vandaar dat wij jullie vriendelijk en met aandrang verzoeken om geen bederfbare goederen meer te leveren die in de koelkast moeten bewaard worden.
Het is niet toegelaten om kostbaar gerief mee te geven. Indien je dit wel doet, is dit op eigen risico.

• Ook het afhalen van goederen (zoals wasgoed) gebeurt aan de hoofdingang. Een medewerker van de afdeling zal jou eerst contacteren om af te spreken wanneer je deze goederen komt afhalen.
Dit om te vermijden dat bijvoorbeeld onfris wasgoed zich opstapelt aan de inkomhal.

• Indien je een attest wenst om te kunnen staven dat je goederen vervoert voor je familielid, kan je familielid dit aanvragen bij zijn/haar medewerker van de sociale dienst.

• Sinds 25 maart 2020 kunnen cliënten zelf enkele producten aankopen op de campus. In onze campuswinkel wordt een aanbod van snoepgoed, fruit, non-alcoholische dranken, verzorgingsproducten, rookwaren en tijdschriften voorzien.

Als je als financieel beheerder al een provisie voor boodschappen gestort heeft (enkel van toepassing voor de afdeling A Tempo), zal dit budget gebruikt worden om de aankopen zoveel als mogelijk in de campuswinkel te doen.

• Onze familievertrouwenspersoon is nog steeds telefonisch (0487/30 25 04) en via mail (cindy@mustangsandminds.be) te bereiken voor vragen van familie. Uiteraard kan je in eerste instantie nog steeds bij het behandelend team terecht.

• Om in contact te blijven met je familielid, kan je naast telefoon en mail gebruik maken van audiovisuele kanalen zoals Skype, Facebook Messenger, Whatsapp, etc.… We bekijken hier intern via welke kanalen we verdere ondersteuning naar cliënten en familie kunnen bieden.

Aarzel zeker niet om contact op te nemen met de afdeling waar je familielid verblijft. Het team helpt jou graag verder!

We danken jullie voor jullie flexibiliteit en inspanningen in deze extra moeilijke tijden. Met verenigde krachten kunnen we goede zorg bieden voor onze cliënten.

Met vriendelijke groeten,

Stefaan Baeten, algemeen directeur
Stephan De Bruyne, medisch directeur