Herstel

Herstel is…

  • focus ligt op wat je WEL kan, niet zozeer op wat je NIET kan
  • een persoonlijk proces dat in (niet rechtlijnige) fasen verloopt.
  • genezen MET de ziekte, niet VAN de ziekte.
  • gaat over levenskwaliteit en eigen regie.

Het persoonlijke herstel is de motor van volledig herstel en bestaat op zich uit vier belangrijke domeinen:

  • Hoop
  • Identiteit
  • Betekenis geven
  • Persoonlijke verantwoordelijkheid

De rol van de hulpverlener binnen herstel?
Onze vaardigheden inzetten op een wijze die echt bijdraagt aan bovenstaande herstel van de cliënt, en niet uitsluitend inzetten op diagnostiek en kennis van pathologie, en groeien naar een samenwerking met de cliënt en de omgeving.