Familie

Samenwerking met familie vinden we zeer belangrijk. In functie van een optimale zorgkwaliteit tijdens én na je verblijf op de afdeling vinden wij het noodzakelijk om jouw familie uit te nodigen en te betrekken in de zorgverlening. Indien je dit niet wenst, kan je dit laten noteren in jouw dossier.

  • Familie als partner (algemene info)
  • Familiewerking op Legato:
    • Psychosepraatcafé Café P
    • Crisiskaart