ACT & Mindfulness

Op Legato wordt naast medicatie en werken vanuit een herstelvisie ook ACT gebruikt als denkkader om goede zorg aan te bieden.
Uiteraard bestaan er veel verschillende therapeutische modellen. Wij kozen voor ACT omdat dit model zeer ruim toepasbaar is (aandacht heeft voor een ruimere context van het leven en gericht op jouw persoonlijke waarden) en uit wetenschappelijk onderzoek goede resultaten levert.

Helaas is behandeling geen wondermiddel en vraagt het ook tijd. Je mag dit vergelijken met het opnieuw inzaaien van een grasveld. Wanneer je pas de grond hebt gespit en ingezaaid, heeft het weinig zin om elke 15 minuten naar het resultaat te gaan kijken. Pas na enige tijd zie je een beginnende groei van de grassprieten en na een nog langere tijd heb je terug je gazon.

Net zoals het inzaaien van een grasveld zal ook de behandeling tijd en een inspanning vragen, inspanningen die moeilijk kunnen zijn en ongemak kunnen veroorzaken. De inspanningen die we jouw vragen zullen steeds gericht zijn op het (levens)pad dat jij wilt bewandelen.

Maandelijkse gedachte

“Een mens leert langs drie wegen:
Door na te denken. Dat is de edelste.
Door na te doen. Dat is de gemakkelijkste.
En door ervaring. Dat is moeilijkste.”

Metaforen

Keuzes maken richting je waarden:

Filmpje ACT bus-metafoor

De Verhalen-Machine (omgaan met allerlei gedachten)

Defusie