Familieplatform zoekt coördinator

Het Familieplatform Geestelijke Gezondheid vzw is een samenwerkingsverband van verschillende ledenorganisaties en zet zich in om in Vlaanderen de participatie van families en naastbetrokkenen van personen met een geestelijk gezondheidsprobleem op alle niveaus en op verschillende levensdomeinen te versterken. Lees…

Avondlezing over beroepsgeheim

Op donderdag 4 februari 2016 geeft prof. dr. Freya Vander Laenen, hoofddocent vakgroep criminologie, strafrecht en sociaal recht, Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent, de lezing ‘Beroepsgeheim bij samenwerking en netwerkvorming: delen met zorg’ in ons centrum. De lezing start om 20.00…