Infoavond ‘Angst en depressie’

Angst en depressie komen vaak samen voor. Een angststoornis heeft een grote invloed op iemands leven, waardoor veel mensen zich somber gaan voelen. Deze somberheid kan uitgroeien tot een depressie. Omgekeerd kunnen mensen met een ernstige depressie ook angstig worden als gevolg van de ervaringen die een depressieve stoornis met zich meebrengt. Maar hoe langer je zwijgt, hoe groter de kans dat je geïsoleerd geraakt, zeker in je hoofd. Je omgeving speelt in het herstelproces een minstens even belangrijke rol als de medicamenteuze of therapeutische behandeling.

Deze avond staat open voor cliënten, hulpverleners, naastbetrokkenen en geïnteresseerden. De sprekers zullen de signalen van ‘hoe een angststoornis en een depressie herkennen’ meegeven, aangevuld met tips en tricks hoe je op stap gaat naar herstel.

Meer info? zie website Similes