Gespreksavond ‘In gesprek met familie’ – 28 nov 2018

PC Sint-Hiëronymus organiseert, in samenwerking met Similes Waas en Dender, een gespreksavond voor familie.

We willen als centrum nagaan hoe we, naast ondersteuning, maximaal kunnen inzetten op het betrekken van familie en naastbetrokkenen. Concreet doen we dit door hulpverleners en familie samen rond de tafel te zetten en ideeën uit te wisselen rond verschillende thema’s:

  • Hoe kunnen we samenwerken met familie binnen de grenzen van het beroepsgeheim?
  • Hoe kan familie loslaten tijdens een opname (en toch verbonden blijven met hun familielid) en hoe kunnen wij als hulpverlener hierbij ondersteunen?
  • Welke  drempels ervaren familieleden in contact met hulpverleners en hoe kunnen we deze drempels verlagen?

Wanneer: woensdag 28 november 2018, 19.30 – 21.30 uur
Waar: PC Sint-Hiëronymus, Sint-Niklaas
Voor: familie en naastbetrokkenen
Inschrijven: via deze link tot 21 november 2018
Info: ruth.morren@hieronymus.be