Familietevredenheidsmeting

In januari gaat er opnieuw een familietevredenheidsbevraging door. De bevraging zal een 6-tal weken lopen. Dit zowel voor de afdelingen binnen ons centrum, als voor PVT, beschut wonen en het mobiel team.

Cliënten worden geïnformeerd via affiches en flyers die verspreid worden op de afdelingen.

Familie en naasten kunnen de vragenlijst online invullen. Indien dit niet haalbaar is, zal er ook een vragenlijst op papier voorzien worden.

Voor familie zal er per afdeling een affiche met de QR-code naar de juiste vragenlijst bezorgd worden.

We verwachten de terugkoppeling van deze tevredenheidsbevraging door het VIKZ tegen april/mei.