Café P op 31 januari 2024

Op 31 januari is er opnieuw een Café P. Dit is een psychose-praatcafé voor familie, partners en naastbetrokkenen van mensen met een psychosegevoeligheid.

Het thema deze keer is ‘Herstel en Open Dialogue
Hoe we samen verbindend kunnen luisteren en spreken’

Open Dialogue is een doelgerichte benadering van psychiatrische zorg en behandeling, die zo snel mogelijk verbinding en samenspraak zoekt met álle betrokkenen, door in brede gesprekken open naar de verschillende ervaringen en perspectieven te luisteren. Op die manier kan ook samen naar betekenis, mogelijke doelen, krachten, hulpbronnen en andere oplossingen worden gezocht – en kan tijd én toekomst worden gewonnen.
Dag Van Wetter is Open Dialogue compagnon en stafmedewerker bij vzw Psyche, van daaruit vooral actief rond de ondersteuning van Open Dialogue praktijkontwikkeling in Vlaanderen. In samenwerking met ggz-organisaties en in co-creatie met mensen met eigen ervaring, familie-ervaring en hulpverleners, ondersteunen Dag en zijn collega’s ook de verspreiding van verschillende andere herstelondersteunende en gemeenschapsgerichte praktijken, zoals bijvoorbeeld Kwartiermaken, HerstelAcademies en Soteriahuizen.

Wees welkom!

 

 

Praktisch:

  • 31 januari 2024
  • Van 20.00 – 22.00 uur (deuren open 19.30 uur)
  • Brasserie Koek & Ei
    H. Heymanplein 5, Sint-Niklaas
  • Gratis toegang