Familievertrouwenspersoon

Cindy Rosschaert, medewerkster van het Familieplatform Geestelijke Gezondheid, is familievertrouwenspersoon in ons centrum.

De familievertrouwenspersoon is er speciaal voor familieleden en naastbetrokkenen van cliënten. Zij zal als belangenbehartiger en bemiddelaar tussen familie en hulpverleners werken. Het doel van de familievertrouwenspersoon is niet louter klachtenverwerking, maar kan er wel deel van uitmaken.

De taken van de familievertrouwenspersoon (FVP) zijn:

  • Bieden van (emotionele) ondersteuning waar die onvoldoende door de betrokken afdeling kan worden verzekerd of als cliënten contact met familie weigeren. Meer info vindt u hier. Een luisterend oor bieden.
  • Deskundig doorverwijzen naar gepaste hulpverlening.
  • Opvangen van klachten.
  • Geven van informatie en advies.
  • Signaleren van noden en knelpunten voor familie aan het beleid. Sensibilisering.
  • Functioneren als belangenbehartiger en bemiddelaar rond knelpunten.

Begeleiding door de FVP is gratis. Zij werkt onafhankelijk en is gebonden aan het beroepsgeheim.

 

Contactgegevens familievertrouwenspersoon

Cindy Rosschaert
T: 0487 30 25 04
E: cindy@mustangsandminds.be

 

Aanwezigheid familievertrouwenspersoon

De familievertrouwenspersoon is vanaf 3 juli terug op vrijdagvoormiddag aanwezig in ons centrum.
Briefwisseling kan in een brievenbus aan het lokaal gedeponeerd worden.