Familievertrouwenspersoon

Op 1 augustus 2018 startte Kris Holemans, medewerkster van het Familieplatform Geestelijke Gezondheid, als familievertrouwenspersoon in ons centrum.

De familievertrouwenspersoon is er speciaal voor familieleden en naastbetrokkenen van cliënten. Zij zal als belangenbehartiger en bemiddelaar tussen familie en hulpverleners werken. Het doel van de familievertrouwenspersoon is niet louter klachtenverwerking, maar kan er wel deel van uitmaken.

De taken van de familievertrouwenspersoon (FVP) zijn:

 • Bieden van (emotionele) ondersteuning waar die onvoldoende door de betrokken afdeling kan worden verzekerd of als cliënten contact met familie weigeren. Een luisterend oor bieden.
 • Deskundig doorverwijzen naar gepaste hulpverlening.
 • Opvangen van klachten.
 • Geven van informatie en advies.
 • Signaleren van noden en knelpunten voor familie aan het beleid. Sensibilisering.
 • Functioneren als belangenbehartiger en bemiddelaar rond knelpunten.

Begeleiding door de FVP is gratis. Zij werkt onafhankelijk en is gebonden aan het beroepsgeheim.

 

Contactgegevens familievertrouwenspersoon

Kris Holemans
T: 0476 96 42 55
E: kris.holemans@familieplatform.be

 

Aanwezigheid familievertrouwenspersoon

De familievertrouwenspersoon is op volgende momenten aanwezig in ons centrum:

 • donderdag 24/10: 12.00 – 16.00 uur
 • woensdag 30/10: 12.00 – 16.00 uur
 • woensdag 6/11: 16.00 – 20.00 uur
 • woensdag 13/11: 12.00 – 16.00 uur
 • maandag 18/11: 12.00 – 16.00 uur
 • zaterdag 30/11: 15.00 – 19.00 uur
 • donderdag 5/12: 12.00 – 16.00 uur
 • woensdag 11/12: 12.00 – 16.00 uur
 • zondag 22/12: 15.00 – 19.00 uur

Op andere momenten is de familievertrouwenspersoon via bovenstaande contactgegevens te bereiken.

Briefwisseling kan in een brievenbus aan het lokaal gedeponeerd worden.