Familievertrouwenspersoon

Op 1 augustus 2018 startte Kris Holemans, medewerkster van het Familieplatform Geestelijke Gezondheid, als familievertrouwenspersoon in ons centrum.

De familievertrouwenspersoon is er speciaal voor familieleden en naastbetrokkenen van cliënten. Zij zal als belangenbehartiger en bemiddelaar tussen familie en hulpverleners werken. Het doel van de familievertrouwenspersoon is niet louter klachtenverwerking, maar kan er wel deel van uitmaken.

De taken van de familievertrouwenspersoon (FVP) zijn:

  • Bieden van (emotionele) ondersteuning waar die onvoldoende door de betrokken afdeling kan worden verzekerd of als cliënten contact met familie weigeren. Een luisterend oor bieden.
  • Deskundig doorverwijzen naar gepaste hulpverlening.
  • Opvangen van klachten.
  • Geven van informatie en advies.
  • Signaleren van noden en knelpunten voor familie aan het beleid. Sensibilisering.
  • Functioneren als belangenbehartiger en bemiddelaar rond knelpunten.

Begeleiding door de FVP is gratis. Zij werkt onafhankelijk en is gebonden aan het beroepsgeheim.

 

Contactgegevens familievertrouwenspersoon

Kris Holemans
T: 0476 96 42 55
E: kris.holemans@familieplatform.be

Cindy Rosschaert vervangt (tijdelijk) Kris Holemans als familievertrouwenspersoon.
T: 0487 30 25 04
E: cindy@mustangsandminds.be

 

Aanwezigheid familievertrouwenspersoon

De familievertrouwenspersoon is, omwille van de coronamaatregelen, fysiek niet aanwezig in ons centrum.

Briefwisseling kan in een brievenbus aan het lokaal gedeponeerd worden.