Zorgprogramma verslavingsstoornissen

Afdeling Da Capo

Da Capo is een open afdeling voor residentiële behandeling van mensen met een verslavingsproblematiek.

Capaciteit

32 bedden

Behandeling

Het zorgaanbod is gebaseerd o.a. op de principes van de dialectische gedragstherapie.

Deze visie gaat uit van de zelfsturende kracht die elke mens bezit. Biologische kwetsbaarheid, een invaliderende omgeving en/of traumatische ervaringen kunnen persoonlijke groei echter verstoren.

De therapie richt zich o.m. op aanleren van vaardigheden: omgaan met crisissen, kernoplettendheidsvaardigheden, omgaan met emoties en de omgang met anderen verbeteren.

Meer info over het zorgprogramma vindt u in volgende presentatie.

Afdelingsbrochure

In de afdelingsbrochure vindt u meer informatie over de werking van de afdeling Da Capo. U kan hem hier downloaden.

 

Afdeling Moderato

Moderato is een afdeling voor dagbehandeling van mensen met een verslavingsproblematiek.

Capaciteit

25 plaatsen

Behandeling

Het zorgaanbod is gebaseerd o.a. op de principes van de dialectische gedragstherapie.

Deze visie gaat uit van de zelfsturende kracht die elke mens bezit. Biologische kwetsbaarheid, een invaliderende omgeving en/of traumatische ervaringen kunnen persoonlijke groei echter verstoren.

De therapie richt zich o.m. op aanleren van vaardigheden: omgaan met crisissen, kernoplettendheidsvaardigheden, omgaan met emoties en de omgang met anderen verbeteren.

Meer info over het zorgprogramma vindt u in volgende presentatie.

Afdelingsbrochure

In de afdelingsbrochure vindt u meer informatie over de werking van de afdeling Moderato. U kan hem hier downloaden.

 

Meer info over DGT en het aanbod hieromtrent in Vlaanderen: www.dgtvlaanderen.be

BS def
Dr. B. Serbruyns
Afdelingsarts Da Capo

 


Dr. M. Claes
Afdelingsarts Moderato


Leander Cole
Hoofdverpleegkundige Da Capo

Bram Van Hoyweghen

Bram Van Hoyweghen
Hoofdverpleegkundige Moderato