Coronabeleid

Opnamebeleid

In coronatijden lopen onze opnames zoals voorheen.

Een opnameaanvraag kan 24 op 24 uur behandeld worden en kan gebeuren door een doorverwijzer, familie of de persoon zelf die behandeling wenst.

Aanmeldingen en aanvragen voor opnames doe je telefonisch via het nummer 03/780 38 76 (en niet via e-mail).

Tijdens de kantooruren kan je via dit nummer terecht bij de opnamecoördinator. Buiten de kantooruren word je verbonden met de wachtdienst van ons centrum.

Bezoekregeling

Er is bezoek op de campus en op de afdelingen mogelijk.

Vragen of bezorgdheden?

Heb je vragen i.v.m. corona in ons ziekenhuis? Of zijn er bezorgdheden die je wil delen?

Dan kan je in eerste instantie terecht bij de afdeling waar jij of jouw familielid in opname is. Spreek hen gerust aan of bel hen gerust op via het nummer 03/776 00 41 waar je naar de afdeling of een specifieke medewerker vraagt.

Als familielid kan je zeker ook terecht bij de afdeling of bij de familievertrouwenspersoon.

Ook Similes Waas en Dender biedt heel wat extra ondersteuning voor familie. Meer info voor familie vind je ook via deze link.

Coronabeleid

De coronacrisis wordt regelmatig gemonitord door een specifieke cel, de Coördinatiecel Ziekenhuis. Hierin zitten o.a. de medisch directeur, de algemeen directeur, de noodplancoördinator en de COVID-referentverpleegkundige.