Studienamiddag: hoe omgaan met vrijheidsbeperkende maatregelen?

Een organisatie van PC Sint-Hiëronymus Sint-Niklaas i.s.m. BVNV
3 maart 2015

Programma
13.30 – 16.30 uur

 • Vrijheidsbeperkende maatregelen: een historische en juridische inleiding
  door dr. Stefaan Baeten, algemeen directeur PC Sint-Hiëronymus Sint-Niklaas
  Videogetuigenis patiënt/client
 • Omgaan met vrijheidsbeperkende maatregelen in de zorg: ethische aspecten
  door professor Chris Gastmans, buitengewoon hoogleraar, Interfacultair Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht, KU Leuven
  Videogetuigenis familie
 • Omgaan met vrijheidsbeperkende maatregelen: klinische aspecten
  door Kristien Scheepmans, wetenschappelijk medewerker van het Wit-Gele Kruis van Vlaanderen Videogetuigenis medewerkers
 • De uitbouw van een fixatie- en isolatiearm beleid
  door Eddy Deproost, directeur patiëntenzorg Kliniek Sint-Jozef Pittem en gastprofessor  psychiatrie en geestelijke gezondheidszorg  UCVV UGent

Kostprijs
BVNV-leden en personeelsleden PC Sint-Hiëronymus: gratis
Niet-leden: 10 EUR

Locatie
Odisee Hogeschool Campus Waas, Sint-Niklaas

Inschrijven
Via deze link