Studiedag ‘samen geestelijk gezond’

Op donderdag 18 december 2014 organiseert VVGG, de Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid, de studiedag ‘samen geestelijk gezond’, over de vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg.

“Het doel van vermaatschappelijking is dat mensen met kwetsbaarheden of beperkingen een zo ‘gewoon’ mogelijk leven moeten kunnen leiden, met zo weinig mogelijk aparte (zorg)structuren. Bijvoorbeeld geen aparte woonvormen, maar woningen ingebed in het bestaande sociale huisvestingsbeleid.
Ook in de geestelijke gezondheidssector leeft deze ontwikkeling. Psychiatrische ziekenhuizen bouwen het aantal bedden af en ambulante teams leveren zorg aan huis. Patiënten en familieleden krijgen steeds meer een plaats en rol in het herstelproces én in de organisatie van de zorg.”

Meer info over het programma van de dag en de inschrijvingsmodaliteiten vind je op deze website.