Oproep naar familie: evaluatie functie familievertrouwenspersoon

Sinds een tweetal jaar is er een familievertrouwenspersoon werkzaam in ons centrum. Aangezien dit een relatief nieuwe functie in Vlaanderen is, organiseert het Familieplatform Geestelijke Gezondheidszorg een evaluatieonderzoek rond de functie van familievertrouwenspersoon. Zij hebben hiervoor een online vragenlijst voor familie ontwikkeld.

In deze vragenlijst wordt gepeild naar uw mening over en ervaringen met de familievertrouwenspersoon. Ook wanneer u de familievertrouwenspersoon niet kent of u nog geen contact met de familievertrouwenspersoon heeft gehad, kan u deze korte vragenlijst invullen.

Aan de hand van uw antwoorden willen Familieplatform de functie van een familievertrouwenspersoon verder uitwerken en optimaliseren. Het bredere doel is om de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen te verbeteren en hierbij ook oog te hebben voor familie rond personen met een psychische kwetsbaarheid.

Het invullen van de vragenlijst zal ongeveer 15 minuten van uw tijd nemen en uw deelname is vrijwillig. U kan op elk moment uw deelname stoppen, dit heeft geen invloed op de zorg voor uw familielid of op uzelf. Alle onderzoeksgegevens zullen anoniem en vertrouwelijk verwerkt worden door Familieplatform Geestelijke Gezondheid vzw. Er zullen nooit individuele resultaten gerapporteerd worden, enkel groepsresultaten.

Bij verdere vragen kan u terecht bij het Familieplatform Geestelijke Gezondheid vzw (www.familieplatform.be; info@familieplatform.be) of de familievertrouwenspersoon.

U kan de vragenlijst op de website van Familieplatform invullen via deze link.