Niet gek op Werelddag Geestelijke Gezondheid

Niet Gek! Ver van mijn bed.

Heel wat mensen krijgen vroeg of laat met psychische problemen te maken, en toch blijft het taboe vaak huizenhoog.
Out of My Box, muziekband van psychiatrisch centrum Sint-Hiëronymus, nam het initiatief om de voorstelling
NIET GEK ver van mijn bed? te maken om dit taboe aan te kaarten. In Harmonie Kastel werd een bondgenoot gevonden om dit te verwezenlijken.

Op zaterdag 10 oktober 2015, Werelddag van de Geestelijke Gezondheid, stonden de leden van Out of My Box en Harmonie Kastel met zo’n 70 muzikanten, zangers en acteurs op het podium in De Casino te Sint-Niklaas voor een tweemaal uitverkochte zaal.  

De verhalen van de voorstelling, maar ook de teksten van de zelfgeschreven nummers, waren opgebouwd uit ervaringen van cliënten en ex-cliënten. Ze schetsten de soms pijnlijke en soms grappige realiteit van ervaringsdeskundigen. Aan de hand van het spel Levensweg werd ook duidelijk dat er veel externe factoren zijn die ons levenspad kruisen en beïnvloeden, en dat spelkaartjes zoals ‘psychische hulpverlening’, ‘hoop’, ‘familie’ en ‘goede vrienden’ belangrijk kunnen zijn op de weg naar herstel.

Met de voorstelling werd getracht bij te dragen aan het bespreekbaar maken van een psychische kwetsbaarheid, want het kan over u, een broer, een collega of een goede vriend gaan.

Flyer - Out of my box