Kennismakingsmoment voor psychologen en psychiaters

Als psychiatrisch centrum ervaren we een goede doorstroom van patiënten van en naar de ambulante sector als een essentieel onderdeel van het herstelproces van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Om dit partnerschap te ondersteunen organiseren wij daarom ook dit jaar opnieuw een (informeel) kennismakingsmoment met psychologen en psychiaters uit de regio en ons centrum. Dit geeft ons de mogelijkheid om elkaar beter te leren kennen en zodoende een drempelverlagende overstap te bieden na(ar) opname, ten voordele van de mensen in onze zorg.

Graag nodigen we dan ook de psychiaters en psychologen uit onze regio uit op woensdag 6 mei 2015 om 19.30 uur in de polyvalente ruimte van ons PC Sint-Hiëronymus. De avond is een gratis gebeuren, wel vragen we u in te schrijven voor 22 april via www.pchieronymus.be. We bezorgen u die avond ook een overzicht van de gegevens van alle deelnemers. Dit kan een hulpmiddel vormen om gerichter door te verwijzen.