Gespreksavond ‘Familie als bondgenoot in crisis’ – 29 nov 2017

Als centrum willen we nagaan hoe we maximaal kunnen inzetten op het betrekken van familie en naastbetrokkenen tijdens de meest cruciale behandelingsmomenten, nl. de opname- en crisismomenten.

Concreet willen we hulpverleners en familieleden samen rond de tafel zetten en ideeën uitwisselen rond verschillende vragen: kan familie op een afdeling verblijven? Vragen we niet te veel van familie? Hoe kunnen we familie mee betrekken?

Wanneer: woensdag 29 november 2017, 19.30 – 21.00 uur
Waar: PC Sint-Hiëronymus, Sint-Niklaas
Voor: familie en naastbetrokkenen
Inschrijven: via deze link
Info: kim.steeman@hieronymus.be