Gezocht: deelnemers voor een familiebevraging

Wat?

PC Sint-Hiëronymus vindt het belangrijk om tegemoet te komen aan de noden van familieleden van cliënten. Daarom hebben zij het Familieplatform Geestelijke Gezondheidszorg vzw gevraagd om een verkennend onderzoek uit te voeren bij familieleden rond hun ervaringen met het psychiatrisch centrum.

Waarom?

Familie is voor PC Sint-Hiëronymus een belangrijke partner in de zorg voor cliënten. De resultaten van dit onderzoek zullen het centrum in staat stellen om de samenwerking met familieleden nog te verbeteren.

Hoe?

Een medewerker van het Familieplatform, met name Soetkin Claes, zal gedurende ongeveer één uur een interview afnemen met het familielid. Het interview gaat over drie thema’s: over de informatie die u kreeg, over de manier waarop met u werd samengewerkt en over de manier waarop met u werd omgegaan.

Het onderzoek is volledig anoniem.

Wanneer?

De interviews zullen in het najaar plaatsvinden. De exacte datum en plaats (in PC Hiëronymus, bij u thuis,…) kunnen we verder met u afspreken, dit is volgens uw voorkeur.

Interesse?

Indien u interesse heeft om mee te werken of als u meer informatie wenst over het onderzoek, kan u contact opnemen met Soetkin Claes via soetkin.claes@familieplatform.be of via 0476/96.39.66.

www.familieplatform.be