Coronabeleid

Opnamebeleid

In coronatijden lopen onze opnames zoals voorheen.

Een opnameaanvraag kan 24 op 24 uur behandeld worden en kan gebeuren door een doorverwijzer, familie of de persoon zelf die behandeling wenst.

Aanmeldingen en aanvragen voor opnames doe je telefonisch via het nummer 03/780 38 76 (en niet via e-mail).

Tijdens de kantooruren kan je via dit nummer terecht bij de opnamecoördinator, mevrouw Sonja Schruers. Buiten de kantooruren word je verbonden met de wachtdienst van ons centrum.

Wanneer je in opname komt, dien je wel te beschikken over een attest van maximum 72 uur oud waarin verklaard wordt dat jij een negatief testresultaat op covid-19 hebt.

Bezoekregeling

Cliënten ontmoeten tijdens de bezoekmomenten enkel leden uit hun sociale bubbel. Deze sociale bubbel wordt genoteerd door de afdeling en bestaat uit de gezinsleden + 1 ‘knuffelcontact’.

Een bezoek gebeurt bij voorkeur buiten de campus van het ziekenhuis.
Bij bezoek op de campus kan je max. 2 leden uit je sociale bubbel ontvangen, indien mogelijk in de tuin of in de bezoekersruimte in de inkom.

Ook tijdens het bezoek is het dragen van het mondneusmasker verplicht.

Vraag op je afdeling naar info over een bezoekregeling voor jou.

Vragen of bezorgdheden?

Het zijn verwarrende tijden.

Heb je vragen i.v.m. corona in ons ziekenhuis? Of zijn er bezorgdheden die je wil delen?

Dan kan je in eerste instantie terecht bij de afdeling waar jij of jouw familielid in opname is. Spreek hen gerust aan of bel hen gerust op via het nummer 03/776 00 41 waar je naar de afdeling of een specifiek afdelingslid vraagt.

Je kan ook terecht bij het Infopunt Corona van ons ziekenhuis, tijdens de kantooruren.
Telefonisch is dit via 03/776 00 41 waarbij je naar het Infopunt Corona vraagt.
Je kan ons ook mailen via infocorona@hieronymus.be

Als familielid kan je zeker ook terecht bij de afdeling, het Infopunt of bij de familievertrouwenspersoon.

Coronabeleid

De coronacrisis wordt dagelijks gemonitord door een specifieke cel, de Coördinatiecel Ziekenhuis. Hierin zitten o.a. de medisch directeur, de algemeen directeur, de noodplancoördinator en de COVID-referentverpleegkundige.